Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej alla vårdnadshavare!

De första veckorna har gått och de flesta av er har varit med på era barns utvecklingssamtal.

En ny termin innebär en möjlighet till att ta nya tag, omtag eller bara fortsätta sin utstakade plan med kanske bara mindre korrigeringar

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.Se bifogad information från Skolinspektionen.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Nytt schemasystem
Som ni har fått information om tidigare har vi bytt schemasystem. Det verkar på det stora hela fungera väl men vi upptäcker en del småsaker som vi måste hitta lösningar på. Jag ber om ursäkt om det ställer till bekymmer för er eller eleverna men hoppas att ni har överseende och att ni hör av er så att vi kan rätta till eventuella felaktigheter.

Kalendarium och ledigheter
Kalendarium för läsåret finns på skolans hemsida. När det gäller ledigheter så hänvisar vi till loven. Det finns möjlighet att få ledigt annan tid, men vi kommer vara restriktiva vad gäller att bevilja ledigheter under terminen, då vi ser det som en framgångsfaktor att eleven är på skolan. Under de nationella proven beviljas ingen ledighet.

Med vänlig hälsning,
Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.