Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Mars 2023

Hej!

Då är vi tillbaka efter ett välbehövligt och riktigt soligt sportlov. Visst känns det som om det är vår i luften?

Enkäter
Nu är det dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Föräldraenkäten startar måndagen den 6 mars och sista svarsdagen är söndag den 19 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer. När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten. Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Skolinspektionen har förlängt svarstiden med anledning av att vårdnadshavare i Sveriges skolor har för låg svarsfrekvens. Nu är svarstiden förlängd till tisdag den 7 mars 2023. Hos oss ligger svarsfrekvensen på 50% och vi uppskattar om fler av er besvarar enkäten så att resultatet blir mer tillförlitligt och ger en mer rättvis bild av hur skolan uppfattas av er vårdnadshavare.

Länk till Skolinspektionens enkät har mailats ut till samtliga vårdnadshavare.

Nationella prov för årskurs 6 och 9
De nationella proven i moderna språk för årskurs 9 är först ut och går av stapeln under den här veckan (10). Det kan vara intressant att veta att de nationella proven i moderna språk inte är obligatoriska, men Kunskapsskolan i Sverige har valt att genomföra dem för att kvalitetssäkra utbildningen. Därefter följer nationella prov i svenska för årskurs 6 och 9 och sen rullar det på i snabb takt. Ni hittar alla datum för de nationella proven på Skolverkets hemsida.

Skolan beviljar inte ledigheter för elever under de nationella proven.

Gymnasievalet 15 februari och 15 maj
För elever i årskurs 9 går vi nu in i en period med gymnasieval. Eleverna ska ha aktiverat sitt konto på gymnasieantagningens portal och det preliminära valet stängde den 15 februari . Julbetygen ligger till grund för det preliminära gymnasievalet. Eleverna får besked på det preliminära valet den 17 april, då öppnar också omvalet. Den 15 maj stänger det slutgiltiga gymnasievalet och ansökan grundar sig då på elevernas slutbetyg från juni. Studie- och yrkesvägledare från Cultor har varit på plats och startat sin handledning. Cultor erbjuder handledning via deras digital samtalsrum OnePlan.se som är tillgänglig alla skoldagar.

E-cigaretter
Ett växande bekymmer runt om i Sverige är bruket av E-cigaretter, eller vejp/vape. Vi har varit förskonade, men under den senaste tiden har det dykt upp även här till exempel på toaletter, på raster, samt till och från skolan. All rökning på skolan och under skoltid är förstås förbjuden. Många e-cigaretter innehåller nikotin och är starkt beroendeframkallande.

För elever som ertappas med att röka kontaktas vårdnadshavare. Vi uppmanar alla föräldrar att skaffa sig information om vad E-cigaretter/vejp är. Prata med ditt barn om vilka risker och vilka regler som finns. Vi hänvisar er till Umo för mer information

 

Avslutningsvis vill jag påminna er om att följa med vad som händer i skolan via våra sociala medier - adresser hittar ni nedan.

instagram: kunskapsskolan_spanga
facebook: Kunskapsskolan Spånga

Hälsningar,
Gunilla Persson
rektor
Kunskapsskolan Spånga

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.