Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Spånga

Rektor Gunilla Persson berättar om händelser på skolan.

Maj 2023

Hej!

Tänk att det redan är maj. Vad hände med våren? Just det som har med vår att göra lyser ju med sin frånvaro när jag tittar ut från mitt fönster men vi hoppas väl alla att den snart är på gång. Det börjar också gå mot slutet av terminen och både elever och lärare börjar “knyta ihop säcken”.

Kunskapsskolans vetenskapliga råd
Här på Kunskapsskolan drivs vi av utveckling vilket betyder att vi är noggranna i alla processer när det kommer till att planera, genomföra och följa upp det vi gör och utifrån det formar vi några prioriterade områden som vi fokuserar på lite extra det kommande läsåret. Det gör vi för att utveckla våra undervisningsmetoder för att eleverna ska lyckas ännu bättre i sitt lärande. Vi tror på vår idé om en personligt utformad utbildning, där ett av våra starkaste verktyg är PH- samtalet. Det är ju också viktigt för oss att det vi gör vilar på en vetenskaplig grund och som ett stöd i den biten inrättades för några år sedan ett vetenskapligt råd. Målet med rådets arbete är att stärka den vetenskapliga grunden i Kunskapsskolans pedagogiska utvecklingsarbete. I fördjupade samtal möts forskning och praktik och Kunskapsskolan får feedback och vägledning i olika pedagogiska frågeställningar. Syftet med Kunskapsskolans vetenskapliga råd är att:

  • bidra till att utveckla Kunskapsskolans verksamhet på vetenskaplig grund
  • hitta nya och fruktbara vägar för pedagogiskt utvecklingsarbete på våra skolor
  • fördjupa och bredda samtalet kring utbildning, pedagogik och didaktik både inom vår egen verksamhet och nationellt
  • stärka kontaktytorna mellan forskning och praktik

Det vetenskapliga rådet består av fyra personer med minst doktorsgrad, från skilda discipliner men alla inom området forskning om utbildning och lärande. Detta är något som jag är stolt över och vi blir stärkta, men också utmanade, i tankarna kring vårt arbetssätt.

E-cigaretter
Vi har fortsatt problem med e-cigaretter, eller vejp/vape bland  de äldre eleverna. De används på toaletter, på raster, samt till och från skolan. All rökning på skolan och under skoltid är förstås förbjuden. Många e-cigaretter innehåller nikotin och är starkt beroendeframkallande.

För elever som ertappas med att röka kontaktas vårdnadshavare. Vi uppmanar alla föräldrar att skaffa sig information om vad e-cigaretter/vejp är. Jag påminner också om att det är 18-årsgräns som gäller. Prata med ditt barn om vilka risker och vilka regler som finns. Vi hänvisar er till Umo för mer information

Kalendarium läsår 22/23
Maj/juni
15/5 Eleverna slutar 13.00 (Klubben och Skol-IF har aktiviteter som vanligt)
18/5 Helgdag
19/5 Studiedag
5/6 Lovdag
6/6 Helgdag
9/6 Studiedag

Preliminärt kalendarium lå 23/24
Ht-23
18/8 Nya elever börjar
21/8 Alla elever börjar
10/10 Klusterdag, eleverna lediga
30/10-3/11 Läslov
21/12 Skolavslutning

Vt-24
8/1 Eleverna börjar
25/1 Klusterdag, eleverna lediga
26/2-1/3 Sportlov
2-5/4 Påsklov
10/5 Lov
12/6 Avslutning

Med vänlig hälsning,
Gunilla Persson, rektor Kunskapsskolan Spånga
Telefonnummer: 0733-13 71 48
E-post: gunilla.persson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.