Ansök
Om oss

Elevhälsa

Kunskapsskolans elevhälsoteam har tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare.

Elevhälsoteamet stödjer elevernas medicinska, psykosociala och studiesociala situation. Målet är att skapa en positiv lärandesituation för alla elever.

Våra pedagoger samverkar med elevhälsans medarbetare i tvärprofessionella team. I elevhälsoarbetet samarbetar vi även med elevens vårdnadshavare för att tidigt uppmärksamma eventuella behov av stöd.

Välkommen till oss på elevhälsan

Följande personer ingår i Kunskapsskolan Täbys team:

Niklas Åkerblom

Helena Zenzén

073-376 92 60

Sara Strömsten

073-376 92 60

Alexandra Nordström

Anna Jerkeman

0733-26 51 50

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.