Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Oktober 2019

Mitterminsrapport
Vi börjar att närma oss höstlov och under v.42 och och 43 är det mycket fokus på mitterminsrapporterna. Lärarna på skolan har denna vecka gjort en sammanställning som skickas hem med ert barn på fredag. Sammanställningen visar vad ert barn har presterat hittills i förhållande till sina individuellt uppsatta mål.

Under v.43 och 45 bjuds ni som är vårdnadshavare till en elev i årskurs 4-5 in till ett förlängt ph-samtal tillsammans med ert barn. Där går ert barns handledare igenom nuläget för ert barn.

Ni som är vårdnadshavare till en elev i årskurs 6 bjuds in till att träffa de ämneslärare ni önskar att samtala med onsdag 23/10 klockan 15.15-16.30.

Ni som är vårdnadshavare till en elev i årskurs 7-9 bjuds in till att träffa de ämneslärare ni önskar att samtala med tisdag 22/10 klockan:
Åk 9 14.15-15.30
Åk 8 15.30-16.45
Åk 7 16.45-18.00

Under v.44 kommer vi att ha lovskola för elever i åk 8 och 9 som riskerar att inte klara målen i ett eller flera av kärnämnena. Lovskolan är 28-30/10 klockan 09-14.30.

Trygghet och trivsel
Vi har upplevt att många elever på mellanstadiet låter mycket när de ska in och ut på rast. Då de behöver ta sig igenom skolan för att komma till sina klassrum har några elever på högstadiet upplevt detta som störande. Vi har därför infört att ämneslärarna för årskurs 4 och 5 samlar och möter barnen ute vid skolgården för att gemensamt gå upp till klassrummet. Vi har provat detta under några veckor och vi ser än så länge goda resultat.

Mobilförbud och webbfilter
Under 2017 provade skolan att vara en mobilfri skola under några månader. Efter det togs beslutet att inte fortsätta med detta. Frågan har återigen lyfts upp på bordet då vi ser en ökande användning av mobilerna vilket för många innebär en distraktion från skolarbetet. Frågan är även högst aktuell som samhällsfråga och Anders Hansen har bland annat skrivit en bok som heter “skärmhjärnan” som behandlar området.

Skolan har tagit beslutet att vi kommer att vara en mobilfri skola från och med v.45.
Eleverna kommer att lämna in sina mobiler när de kommer till basgruppssamling och får tillbaka dem innan de går hem. Vi kommer inte att ta några diskussioner med eleverna utan vi kontaktar er direkt om ert barn vägrar att lämna ifrån sig mobilen. Vi förväntar oss av er som vårdnadshavare att även ni förbereder dem på att lämna in mobilen varje dag på morgonen och att ni omgående kommer till skolan om ert barn inte har intentionen att efterleva denna nya regel på skolan. Vi inser att det kommer att vara svårt för vissa under en kortare period och jag hoppas att vi kan samarbeta väl i denna fråga.

Skolan kommer även vid samma tidpunkt införa ett webfilter på skolans nätverk. Detta kommer att ske för att skapa en mer studiefokuserad miljö för eleverna. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna.

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Specialkost
Då vi har ny matleverantör har frågan kring specialkost aktualiserats. Vi har i inventeringen märkt att många som tidigare anmält specialkost inte längre har samma behov. Vi kommer under utvecklingssamtalet i januari att uppdatera listan med alla specialkost och vi ber er redan nu att ordna med läkarintyg för de behov som finns.

Vi serverar alltid minst en vegetarisk rätt. Skolköket serverar specialkost till de elever som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta alla slags livsmedel. Köket behöver då intyg på detta. Om eleven av andra skäl än ovanstående är i behov av specialkost görs bedömning i första hand av skolhälsovården.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.