Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Vi är nu en månad in på vårterminen och trots att snön lyser med sin frånvaro nalkas vinteridrottsdag och andra både roliga är lärorika inslag. Bland annat slår vi ett slag för Kunskapsportens nya strategibank där alla elever kan och ska prova ett flertal olika strategier för lärande. Det finns 100 strategier att välja mellan. Titta gärna på strategibanken tillsammans med ert barn även på hemmaplan om ni inte redan har gjort det!

Kunskapsskolan fyller 20 år
I år är det 20 år sedan Kunskapsskolans första skolor startade. Det finns idag 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor som jobbar efter ett pedagogiskt upplägg med gemensamt språk och kvalitetsarbete som möjliggör synergier och samordningsfördelar. Det som från början var en idé om en skola med eleven i centrum är nu en väl utvecklad pedagogisk modell som vi är oerhört stolta över!

Swish
Nytt för detta läsår är att vi tar emot swishbetalningar för skolans “mellis” och cafeteria. Vi kommer från och med nu endast göra swishbetalningar möjliga om man vill köpa ett “Melliskort”. Eleverna kan alltså inte längre betala via swish på daglig basis. Anledningen till detta är dels registreringshanteringen av swishbetalningar men även skolans mobilförbud.

Vi serverar frukost och mellanmål i matsalen vilket kostar 15 kronor per måltid
Frukost 08.10-09.00
Mellis 13.45-14.15

För att kunna äta behöver man alltså köpa ett “Melliskort” på skolexpeditionen.

Kortet kostar 150kr och gäller för 10 måltider. Det går bra att betala antingen kontant, eller via Swish.

Vid mellanmålet serveras:
Måndag Mjukt/hårt bröd med ost, kalkonpålägg
Tisdag Fil eller Yoghurt, musli, hårt bröd, ost, kalkonpålägg
Onsdag Mjukt/hårt bröd med ost, kalkonpålägg
Torsdag Fil eller Yoghurt, musli, hårt bröd, ost, kalkonpålägg
Fredag Mjukt/hårt bröd med ost, kalkonpålägg
+Smör, mjölk, vatten, ½ frukt, te och honung
Mjölk-, laktos-, fläsk- och glutenfria alternativ finns alltid, alla mat i cafeterian är nötfri.

Skolmaten
Under elevrådsmötet vecka 5 var skolans elever eniga om att skolmaten blivit mycket bättre under vårterminen. Många elever säger sig vara väldigt nöjda med maten som serveras i dagsläget. Skolans medarbetare tycker likadant men vi ser fortfarande en utvecklingspotential i den vegetariska maten vilket vi har påtalat för vår matleverantör och vi hoppas att vi ser förbättringar inom kort.

Mobiler
Att införa ett mobilförbud på skolan har i de allra flesta aspekter blivit väldigt bra. Vi ser dock att det är ett liten del av elevgruppen som fortfarande har svårt att lämna in sina mobiler. Vi kommer därför från vecka 7 skärpa reglerna för just inlämning av mobil. Det är framför allt argumentet att eleverna inte har med sig sin mobil till skolan och således inte kan lämna in den som har fått fäste i en liten grupp elever. Vi ber er därför att hjälpa oss med att prata med era barn om vikten av att de lämnar in sin mobil under skoldagen. Vi kontaktar er vårdnadshavare om vi ser upprepade problem i frågan.

Baländring
I vår ursprungliga läsårsplanering hade vi planerat niornas vårfest till den 2/6. Vi har beslutat oss för att byta datum för vårfesten till den 4/6.

Mitterminsprognos
Vi börjar närma oss mitterminsprognosen och nytt för i år är att vi har workshop-vecka under vecka 12, veckan innan prognosen går hem till er. Detta för att underlätta det redovisningtryck som ofta skapas i samband med prognosen.

Ni får hem mitterminsprognosen den 27/3. Veckan efter har ni vårdnadshavare för elever i årskurs 7-9 möjlighet att träffa alla ämneslärare den 31/3 och ni vårdnadshavare för elever i årskurs 6 den 1/4.

Eleverna i årskurs 4-5 har förlängda PH-samtal där vårdnadshavare bjuds in under hela vecka 14 och 15. Ert barns handledare informerar närmare om tider med mera.

Pilotprojekt föräldrainloggning EDS
Under våren 2020 ingår Kunskapsskolan i Täby i ett pilotprojekt för föräldrainloggning i EDS. Den 2 mars öppnar vi "dörrarna" för föräldrainloggningen. Då kommer ni att kunna logga in och bland annat kunna se era barns loggböcker. Ni loggar då enkelt in via BankId. När ni som vårdnadshavare har loggat in kommer ni till en vy där ni kan välja att se ert barns information. På föräldrasidan kommer det även att finnas information som vi tillhandahåller, till exempel blanketter. Det kommer också finnas guider i form av text och videoklipp, för de som önskar.

Vi vill poängtera att vi är en av två Kunskapsskolor som har detta pilotprojekt vilket kan medföra att det finns vissa systembrister initialt. Vi ber om överseende för detta. Projektet kommer att utvärderas löpande så hör gärna av er till mig om hur ni upplever funktionen.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.