Ansök
Om oss

Rektorn har ordet mars - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Mars 2020

Hej,

vi går nu en ny vecka till mötes och vi alla hoppas att coronavirusets utveckling snart vänder.

Vad gäller undervisningen vill jag förtydliga en sak. Eftersom grundskolorna inte är stängda så bedriver vi inte distansundervisning, vilket däremot är fallet på gymnasier, högskolor och universitet. För vår del innebär det att undervisningen fortsatt är fokuserad på att genomföras på plats i skolan. Däremot har vi fördelen på Kunskapsskolan att ha ett koncept som gör det enkelt att arbeta hemifrån. I mån av tid kommer även mina lärare i så hög utsträckning som möjligt att underlätta för studier hemma, men jag vill trycka på att det inte fullt ut kommer att motsvara den undervisning eller det schema som följs här på skolan. Skulle regeringen ta beslutet att svenska skolor ska bedriva sin undervisning på distans är vi på Kunskapsskolan mycket väl förberedda och vi har gjort en tydlig plan för detta som ni får information om ifall besluts fattas om att även stänga Sveriges grundskolor.

I den rådande situationen kommer dock alltid basgruppssamlingarna på morgonen att genomföras även på distans. Detta gäller även för PH-samtalen.

Slutligen är det väldigt viktigt att eleverna varje morgon tar del av den veckoöversikt som varje årskurslag tillhandahåller. I denna översikt finns praktisk information och däribland länkar till google meet.

Återkom gärna till mig eller ert barns handledare med eventuella frågor.

Uppföljning mitterminsrapport
På fredag 27/3 kommer eleverna få med sig sin mitterminsrapport hem. Under v.15 hade vi på skolan planerat för uppföljning av mitterminsrapporten på plats på skolan. Vi kommer att ställa in prognosuppföljningen på plats på skolan och istället erbjuda en digital uppföljning. Mer information kring nämnda digitala uppföljning får ni i slutet av veckan.

Mellanmål/frukost
För att förhindra smittspridning av Covid-19 serverar skolan inte frukost och mellanmål i form av buffé kommande tid utan portionsvis.

Mellanmålet består av:
Portionsförpackad yoghurt (+musli eller flingor)
Mjölk
1 mjukt bröd
Bregott (portion 10g)
ost- och kalkonskiva
1/2 äpple

I frukosten ingår:
Portionsförpackad yoghurt
Mjölk
wasa sandwich
Frukt

Alla som önskar äta frukost/mellanmål behöver ett “Melliskort”.
Kortet köps i skolreceptionen.
15 ggr för 150kr, swish eller kontant.
Det går inte att köpa engångsbiljetter.

Nationella prov
Idag gick Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson ut med information om att samtliga planerade nationella prov ställs in. Resultaten på de nationella prov som har genomförts ska fortsatt räknas in i betygssättningen men för de ämnen där proven ännu inte har genomförts får vi använda annat underlag för att sätta betyg. Betyg sätts självklart i alla ämnen oavsett om de nationella proven genomförts eller inte.

För mer information om vilka prov som har ställts in se Skolverkets hemsida.

Idrott och hälsa
Skolan följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och kommer att bedriva undervisningen i idrott och hälsa utomhus i så lång utsträckning som möjligt. Detta från och med tisdag 24/3. Vi påminner om att ta med kläder som är anpassade till rådande väderlek.

Frånvaroanmälan
Det är av stor vikt att vi som jobbar i skolan vet vilka elever som är på plats. Vi har tidigare gått ut med en önskan om att ni frånvaroanmäler i så god tid som möjligt och den önskan ligger kvar från vår sida. Detta för att kunna planera en verksamhet med så stor kvalitet som möjligt nu när fler elever och medarbetare är frånvarande än vanligt .

Jag har fått en del frågor på om man frånvaroanmäler eleven när hen jobbar hemifrån. Svaret på den frågan är ja. Vi behöver veta vilka elever som är på plats för att till exempel kunna göra undervisningsgrupper eller utrymma säkert vid brand. Det är okej att sjukanmäla sitt barn men det har även kommit till ett val “arbetar hemifrån” i skola24. Detta kräver att du frånvaroanmäler digitalt.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.