Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej!

Den senaste tiden har allt vi gör präglats av Coronaviruset. Utvecklingen utifrån dess framfart i landet och världen skapar nya spelregler, ibland från timme till timme. I skolan har lärarna arbetat mycket hårt med att underlätta för studier hemifrån och att planera för olika scenarion såsom studier på distans vid en eventuell skolstängning. De gör alla ett fantastiskt arbete och imponerar dagligen med sin kreativitet och flexibilitet. Osäkerheten svetsar oss också samman och vi tar oss an utmaningen tillsammans. Jag är verkligen stolt över mina medarbetare!

Merparten av skolans elever och medarbetare är nu tillbaka på skolan vilket är jättebra. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är fortsatt att friska barn ska gå i skolan och att man ska stanna hemma vid förkylningssymtom. Då de flesta eleverna nu är tillbaka i skolan kommer vi inte i lika hög utsträckning ha videolänk igång under lektionerna. För er med synnerliga skäl att stanna hemma har vi ett grundläggande koncept som är väldigt anpassat till detta. Synnerliga skäl kan vara att närstående som man bor med finns med i en riskgrupp.

Matleverantör
Kunskapsskolan i Täby kommer nästa läsår att byta matleverantör. I våra kontinuerliga uppföljningar med bland annat elev- och föräldraenkät som grund ser vi att nöjdheten med skolans mat inte är så hög som vi önskar.

Läsår 20/21 kommer Skola&idrott catering att leverera skolans mat. De har varit matleverantör till Kunskapsskolan i Spånga i många år och har haft väldigt hög nöjdhet hos både elever och medarbetare där. Vi har höga förhoppningar på skolmaten nästa läsår och ser fram emot att få utveckla skollunchen tillsammans med dem.

Blivande årskurs 7
Till nästa läsår kommer skolan att ha fyra basgrupper i årskurs 7. Vi har diskuterat hur vi ska göra med basgrupperna och vi har bestämt oss för att göra nya basgrupper nästa läsår. Vi brukar mixa grupperna från mellanstadiet när de börjar i högstadiet. Vi som jobbar dagligen med eleverna vet vilka elever som vill och bör vara i samma grupp och vi har inga intentioner att bryta upp goda vänner eller samarbetspartners.

När man börjar i årskurs 7 sker undervisningen i blandade ämnesgrupper, istället för i basgrupper som i årskurs 6. Detta, tillsammans med erfarenheten av att det är bättre för alla att alla nya elever inte är i samma basgrupp, är de främsta anledningarna till att vi har valt att göra nya basgrupper till nästa läsår .

Ni kommer få information om hur de nya basgrupperna kommer se ut senare under terminen. Om ni har synpunkter på gruppindelningen är ni välkomna att höra av er till mig och skulle något bli fel justerar vi det i möjlig mån innan skolstart i augusti.

Vad gäller handledare kommer Stefan Norrby att följa med upp till årskurs 7 och fortsätta att vara arbetslagsledare. Övriga handledare i årskurs 7 kommer att bli Ida Vestermark, Niclas Johansson och Patrik Cullander. Tjänstefördelningen i övrigt inför nästa läsår presenteras i början av juni.

Sista veckorna
De sista veckorna har vi efter att betygen är satta några dagar med schemabrytande aktiviteter. Dessa dagar är viktiga för att bygga en bra grund för trygghet och trivsel på skolan. Ni kommer att få mer detaljerad information kring dessa dagar av ert barns handledare men nedan ser ni en översikt över dessa dagar.

25-29/5 har skolan en workshop-vecka. Detta är en vecka med fokus på redovisningar där lärarna inte har några genomgångar. Vi skapar alltså ännu mer tid för eleverna att avsluta sina steg/kurser.

1/6 Sista dagen för alla elever att skriva projektprov.

2/6 Skoljogg för elever som är klara med sina terminsmål. Kompletteringsdag för de elever som behöver göra någon form av komplettering.

3/6 Studiedag. Lärarna sätter betyg.

4/6 Basgruppsdag.

5/6 Elevrådets Dag. Eleverna kommer att dansa på skolgården med Kristjan Lootus från let's dance. Eleverna kommer växelvis att dansa och gå tipspromenad, dagen arrangeras av elevrådet.

8/6 Aktivitetsdag. Då Tibblevallen är under ombyggnation kommer vi inte att kunna genomföra vår traditionsenliga friidrottsdag. Skolan arrangerar istället en aktivitetsdag på skolans område.

9/6 Städ- och utvärderingsdag. Eleverna kommer att städa ur sina skåp, lämna tillbaka lånade böcker etc. De kommer även att göra en utvärderingar som ligger till grund för höstens utvecklingssamtal.

10/6 Skolavslutning. Kommer att ske utomhus och tyvärr har vi inte möjlighet att bjuda in er vårdnadshavare till årets skolavslutning.
Klockan 9-10 årskurs 4-6.
Klockan 10-11 årskurs 7-9.

Vänligen,

Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.