Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

September 2020

Hej,

De första veckorna ligger bakom oss och vi har haft många nya fantastiska elever att lära känna. Det tar alltid lite tid vid varje läsårsstart innan grupperna sätter sig och vi medarbetare vet hur vi ska lägga upp undervisningen på bästa sätt för varje enskild individ. Nu börjar dock alla elevers personliga schema ta form och alla börjar blir alltmer bekväma både i skolans lokaler och arbetssätt. Även i år förundras vi över att så många nya elever så snabbt kommit in i Kunskapsskolans arbetssätt!

Vi tackar er vårdnadshavare som deltog i skolans konceptutbildning. Det är när vi jobbar tillsammans som vi når allra bäst resultat. I år kunde vi inte genomföra den på plats utan den fick genomföras via google meet. Tyvärr strulade tekniken, framför allt på högstadiet vilket resulterade i att vi även spelade in en kort informationsfilm. Denna film kan vara bra för alla att ta del av, även om man har barn som varit elev på Kunskapsskolan en längre tid. Vi ber om ursäkt för de tekniska problem som uppkom under konceptutbildningen och lär oss av det till nästa gång.

Tryck här för att komma till informationsfilmen.

Mellanmål på skolan
Alla elever på skolan har en möjlighet att köpa mellanmål som serveras varje dag klockan 14..00. På grund av covid-19 är det numera ett portionsförpackat mellanmål för att undvika smittspridning. För att ta del av mellanmålet behöver man köpa ett “melliskort” som kostar 150 kr. För detta får man äta mellanmål 10 gånger. Kortet köpes i skolans reception och kan med fördel köpas av er vårdnadshavare.

Covid-19
Vi ser i inledningen av denna termin en ökad frånvaro bland både elever och medarbetare. Detta beror till största del av Folkhälsomyndighetens direktiv om att man ska stanna hemma vid alla förkylningssymtom. Det är i dagsläget svårt att ta in vikarier då det dels är brist på vikarier, men även då vi undviker att ta in utomstående på skolan eftersom vi vill minimera risken för smittspridning. Vi ber därför om extra förståelse för att vi eventuellt kan behöva förskjuta timplanen i vissa ämnen som är mer drabbade. Det är fortfarande två symtomfria dagar som gäller för att man ska få komma tillbaka till skolan efter sjukdom.

Mitterminsprognos
Den första avstämningen vi gör vad gäller kunskaper i förhållande till uppsatta mål sker den 16/10. Vi kommer då att skicka hem en mitterminsrapport till er. Veckan/veckorna efter nämnda datum har ni möjlighet att följa upp dessa prognoser med ämneslärare alternativt handledare. Mer information kring denna process får ni av ert barns handledare när det närmar sig.

Tack för ett väldigt bra samarbete så här lång in på läsåret. Det har verkligen varit en bra start där studieron är fantastisk!

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.