Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari 2021

Corona
Som jag skickade ut till er i fredags öppnade regeringen i slutet av förra veckan upp för distans- och fjärrundervisning på högstadiet. Vi på Kunskapsskolan Täby rådgör alltid med det regionala smittskyddet vad gäller åtgärder för att minska risken för smittspridning. Jag hade därför möte med dem i förra veckan för att vi ska fatta rätt beslut utifrån nuvarande situation. De rekommenderar att vi fortsatt håller vår skola öppen för undervisning på plats. Alla huvudmän i regionen har möte med smittskydd Stockholm på fredag eller på måndag för dialog om åtgärder för att minska risken för smittspridning i skolan.

Rekommendationerna kan ändras väldigt hastigt inpå och skulle något ändras hör vi av oss så snart vi kan till er vårdnadshavare.

Vi kan komma att ta till distans- eller fjärrundervisning enstaka dagar om vi får stor frånvaro bland lärarna. I uppstarten har vi haft en väldigt liten frånvaro hos eleverna och i princip ingen bland personalen.

Några av de åtgärder vi har infört för att undvika smittspridning är:

  • Påminner eleverna om att hålla distans till varandra och till lärare.
  • Har “zoner” i våra workshops för att undvika att elever från olika årskurser möts i undervisningen.
  • Alla personal har handsprit att ge till eleverna. Vi har även handsprit utplacerat på skolan samt information kring hygien/handtvätt.
  • Ändrat scheman så att storföreläsning undviks.
  • Lärarna har alltid möjlighet att ha möten via länk och jobbar hemifrån när eleverna slutat.
  • Utomhusidrott på högstadiet.

Jag vill passa på att hylla er vårdnadshavare för att ni håller era barn hemma vid symtom. Det är ytterst sällan vi undervisat elever med symtom och det är en stor bidragande orsak till att vi hittills haft så begränsad smittspridning på skolan.

Det är dags för samtliga vårdnadshavare i Kunskapsskolans grundskolor att genomföra Skolinspektionens enkät!
Den 18 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas mailledes till dig som vårdnadshavare i Kunskapsskolan. Skolinspektionen genomför enkäten vartannat år med samtliga huvudmän i Sverige i syfte att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. För oss i Kunskapsskolan är det viktigt att vi får så hög svarsfrekvens som möjligt för att kunna utvärdera och utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år och i år pågår den mellan 8 och 21 mars. Mer information om den här enkäten kommer senare i vår.

Information från Täby kommun och polisen
Under slutet av förra veckan uppmärksammade Polisen i Södra Roslagen (Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) att ett femtiotal barn och ungdomar från nämnda kommuner samlats i Skarpäng för att delta i en så kallad Fight Club.

Fight Club är ett fenomen som sprids bland ungdomar på sociala medier, bland annat via Snapchat. Det går ut på att två eller flera personer kommer överens om att slåss mot varandra. Andra ungdomar bjuds in för att titta på.

Polisen avvisade ungdomarna från platsen i Skarpäng innan något hade inträffat. Polisen uppger att det var lugnt resten av kvällen.

Polisen och Täby kommun ser allvarligt på detta fenomen, som sprids framför allt bland elever på högstadiet. Tillsammans arbetar vi förebyggande kring dessa frågor och vill uppmana dig som vårdnadshavare att prata med din tonåring. Var nyfiken och ställ frågor! Genom att visa att vi vuxna bryr oss om ungdomarna skapar vi en tryggare miljö och minskar risken för att sådant här inträffar.

Har du tips eller annan information till polisen kring detta, kontakta gärna Täby kommunpolis, telefon 010-563 14 54.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.