Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 24 februari - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari 2021

Distans-/fjärrundervisning efter sportlov.
Tisdag den 23 februari gick smittskydd Stockholm ut med rekommendationen att alla högstadie- och gymnasieskolor ska bedriva med fjärr- eller distansundervisning på heltid under vecka 10. Rekommendationen grundar sig i att smittskyddet vill bryta eventuella smittkedjor som kan ha uppkommit när eleverna har andra sociala kontakter under lovet än de har i vardagen. Vi följer sedan tidigare rekommendationerna från smittskydd och således kommer alla elever på skolan i årskurs 7-9 studera hemifrån vecka 10. Jag har varit i kontakt med smittskydd Stockholm och i samråd med dem och vår huvudman har vi gjort en plan för att eleverna ska vara tillbaka i 100% närundervisning från och med vecka 11. Vi återkommer med detaljerad plan för distansundervisningen under vecka 10 senare under veckan till er det berör.

Årskurs 4-6 kommer att ha närundervisning på samma sätt som tidigare. Vi kommer under vecka 10 sprida ut mellanstadieeleverna över hela skolan för att minska deras kontaktytor.

Vad gäller vid hemkomst från utlandsresor?
Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller hanteringen av covid-19. Nu i sportlovstider vill vi påminna er om de rekommendationer som gäller vid hemkomst från utlandsresa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man vid hemkomst från utlandsresor ska testa sig för covid-19 snarast efter hemkomst och igen efter fem dagar från hemkomst. De rekommenderar även att man stannar hemma och undviker sociala kontakter utanför hemmet i sju dagar från hemkomst, oavsett vad man får för testresultat. Elever och medarbetare som har varit utomlands ska alltså inte komma till skolan förrän efter sju dagars karantän. Detta gäller även årskurs 4-6.

För mer information läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten.

Kunskapsskolan elev- och föräldraenkät
Nu är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om skolan, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Föräldraenkäten startar måndagen den 8 mars och sista svarsdagen är den 21 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till elevernas vårdnadshavare och till de mejladresser som lämnats till skolan, om eleven har mer än en vårdnadshavare är vi tacksamma om båda svarar på enkäten. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på handledarnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Vinteridrottsdag
Skolan har planerat att ha en vinteridrottsdag fredag vecka 10. Vi ställer in denna för högstadiet och kommer att genomföra några mindre aktiviteter för mellanstadiet delar av denna dag. Handledarna för årskurs 4-6 återkommer med mer information kring planering för detta.

Fritidsgård
Ung fritid i Täby har en mötesplats för ungdomar som går i årskurs 7-9 som heter Hörnet. De har öppet för ungdomar nu även i dessa tider men med ett begränsat antal på 12 besökare samtidigt i lokalen.

Vi vill även informera er om att de nu har startat en digital fritidsgård via DISCORD där alla ungdomar i målgruppen är välkomna att vara. Där kan de chatta med personal och sina vänner, spela spel med varandra – fast på distans, få hjälp med läxorna och mycket mer. Är ert barn intresserade av den digitala fritidsgården kontaktar ni skolans rektor niklas.akerblom@kunskapsskolan.se för vidare information.

Föräldraråd
Senare under terminen kommer vi att anordna ett föräldraråd. Vi vill att ni som önskar att delta mailar mig på:
niklas.akerblom@kunskapsskolan.se

På föräldrarådet vill vi gärna ha er vårdnadshavares input på vår skola samt i samråd blicka vidare för att fortsätta utveckla vår skola.

Mitterminsprognos
Efter sportlovet genomför lärarna prognoser för eleverna. Detta är, som ni vet, något vi gör varje termin. Ert barns prognos kommer hem till er fredag vecka 11. Prognosen följs upp genom att du som vårdnadshavare för årskurs 4-6 blir inbjuden digitalt till ett förlängt PH-samtal där du får möjlighet att ställa frågor och diskutera hur vi går vidare i terminen.

För årskurs 7-9 är uppföljningen ämnesvis och den äger rum den 24 mars klockan 15.15-17.30. Ni mailar den lärare ni önskar kontakt med och läraren återkommer med en exakt tid och länk för detta samtal. Eleverna slutar klockan 14.00 denna dag.

Melliskort
Skolan serverar mellanmål klockan:
13.45-14.00 Årskurs 7-9
14.00-14.30 Årskurs 4-6

Alla som önskar äta mellanmål behöver köpa ett Melliskort. Kortet köps i skolreceptionen (10 mellanmål för 150kr, swish eller kontant) Det går tyvärr inte att köpa engångsbiljetter.

Det går bra att Swisha hemifrån till nr 123 586 90 37. Mejla då en skärmdump på betalningen till info.taby@kunskapsskolan.se så att vi kan skriva ut kortet. Detta då betalningen går direkt till huvudkontoret och inte genom vår lokala skola.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.