Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj

Hej,

Det är inte många veckor kvar innan våra elever får ett välförtjänt sommarlov. Vi är nu i sluttampen av ett fantastiskt läsår där vi fått uppleva många framgångar såsom regional vinst i “vi i femman” och väldigt fina siffror både på elev- och vårdnadshavarenkäten. Vi är inte framme i mål än vilket gör att detta brev dels behandlar sista veckorna på terminen men vi kommer även att blicka mot nästa läsår.

Sista veckorna
Vi är egentligen inne på den sista hela skolveckan där vi fullt ut följer ordinarie schema. Under vecka 22 sätts betygen och efter det kommer vi bedriva en hel del verksamhet som är schemabrytande.

31/5 Sista dagen att göra projektprov som kan räknas in i årets betyg.
2/6 Skoljogg. (Kompletteringsdag för de som behöver)
3/6 Studiedag då betygen sätts.
4/6 Elevrådets dag. Det kommer att arrangeras en samarbetsstafett utomhus.
7/6 Aktivitetsdag för årskurs 4-6 och basgruppsdag för årskurs 7-9
8/6 Aktivitetsdag för årskurs 7-8 och basgruppsdag för årskurs 4-6. (Årskurs 9 har sin
avslutningslunch på skolan istället för aktivitetsdag)
9/6 En städ- och utvärderingsdag på skolan
10/6 Skolavslutning.

Organisation 21/22
Till läsår 21/22 kommer vi att ha en organisation som ser ut så här:

Årskurs 4 - Två basgrupper
Årskurs 5 - Två basgrupper
Årskurs 6 - Tre basgrupper
Årskurs 7 - Tre basgrupper
Årskurs 8 - Fyra basgrupper
Årskurs 9 - Tre basgrupper.

Vi kommer därför att blanda våra nuvarande elever i årskurs 5 och 6 med de nya eleverna som börjar till nästa läsår så att vi får tre nya basgrupper med en bra mix av elever som gått här tidigare och elever som precis har börjat. Vi väljer på grund av GDPR att inte skicka ut basgruppslistor men grupperna är klara och ni som har frågor är välkomna att höra av er till mig. Vi har gjort grupper där tryggheten för eleverna är central men även utgått från vad vi tror är bäst för varje individ i det långsiktiga lärandet.

Under nästa läsår kommer vi att fördela handledarskapet enligt nedan och som ni ser är det vissa förändringar jämfört med i år. Vi är övertygade om att dessa små justeringar kommer att bli väldigt bra för verksamheten.

Vi kommer även att göra små justeringar kring ansvarig ämneslärare för de olika årskurserna. Här får ni kontakta mig om ni har några frågor men de stora förändringarna är att Per Edlund kommer att undervisa i SO för årskurs 7 då Patrik Cullander delvis är föräldraledig. Anna Lena Åhs kommer att ha alla undervisning i NO på mellanstadiet och lämna över matematiken i årskurs 6 till Johan Wickner.

Vi har en fantastisk personaluppställning och får fortsatt jobba vidare med samma lärare som de tre senaste läsåren vilket är en ynnest!

Handledare nästa läsår:
4.1 Tanja Derblom
4.2 Andreas Adler
5.1 Anna Lena Åhs
5.2 Helena Zenzén
6.1 Maria Broden och Sara Strömsten
6.2 Aicha Kaanane
6.3 Johan Wickner
7.1 Per Edlund
7.2 Dick Engfors
7.3 Emma Bengtsson
8.1 Stefan Norrby
8.2 Niclas Johansson
8.3 Patrik Cullander och Natalia Kosterina
8.4 Ida Engfors
9.1 Anders Johansson
9.2 Linus Vedin
9.3 Alexander Wallentin.

Föräldraråd
Vi har i veckan startat upp den nya formen för föräldraråd. Vill vill bygga vidare vår goda relation med er vårdnadshavare och blickar framåt mot att det nu finns ett bra forum för er vårdnadshavare att bidra till att utveckla skolan. Föräldrarådet bedrivs med de vårdnadshavare som visat intresse för att vara med, om du är intresserad av att vara en del av föräldrarådet hör du av dig till mig. Det kommer att vara två möten varje termin!

Vi kommer att skicka ut protokoll från dessa möten genom respektive handledare. Önskar ni att något tas upp under dessa möten ska ni maila era frågor senast en vecka innan respektive möte till:

Årskurs 4-6 Anna Carina Reed
anna.carina.read@gmail.com

Årskurs 7-9 Sara Dannborg
sara.dannborg@telia.com

“Vi i femman”
Då alla inte följer skolans facebook-konto vill vi även här gratulera våra duktiga elever i årskurs 5 som vann “Vi i femman” för region Stockholm! Det var mycket spännande finaler som sändes i Sveriges radio och vi är otroligt stolta över våra elevers utveckling och prestation.

Förändringar i huset
Till nästa läsår kommer vi att flytta kunskapsklubben ut i våra övriga lokaler såsom bildsalen, hemkunskapen, utomhus och idrottshall. I nuvarande lokal för klubb kommer vi att iordningställa ett gediget bibliotek och på så sätt skapa bättre lokaler för vår specialpedagogiska verksamhet. Genom biblioteket kommer vi att göra en satsning på läsning i skolan samt både bredda och utveckla skolans utbud av skönlitteratur. Alla elever kommer att ha bok- och läsprojekt under nästa läsår. Genom att bygga om rummet till specialpedagogisk verksamhet skapar vi ännu större möjlighet för att anpassa undervisningen för alla individer på skolan.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.