Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

 

Augusti 2022

Vi börjar närma oss slutet av första skolveckan där temat har varit värme. Jag pratar delvis om sommarvärmen som påverkar oss alla men framför allt av den höga grad av social värme som finns på skolan nu när eleverna äntligen är tillbaka. Det har varit en fantastisk första skolvecka där man märker att många av ungdomarna har längtat tills vi drar igång igen, lärarna är som barn på julafton och stämningen har varit på topp! Det är verkligen en ynnest att vara en del av denna fantastiska skola.

Vi har under sommaren gjort om en del på skolan och skolgården i synnerhet. Vi ser redan en positiv skillnad på rastverksamheten vilket vi är säkra på kommer att gynna elevernas lärande långsiktigt. Jag är så glad att vår nya skolgård nu börjar ta form och vi hoppas kunna utveckla den ytterligare de närmaste åren.

Frånvaroanmälan
I år har vi fått de flesta av delar kring föräldrainloggningen på plats. I denna vy kan du hitta enkla konceptutbildningar, blanketter, information samt komma åt ditt barns loggbok och uppgifter. Vi vill från och med nu att ni frånvaroanmäler ert barn via föräldrainloggningen och inte via telefonnumret för skola24.

För att nå föräldrainloggningen går ni in på:
vardnadshavare.kunskapsskolan.se

Ni loggar in med ert Bank-ID.

Workshopbokning
Detta läsår lanserar vi ett nytt verktyg på Kunskapsporten, workshopbokning. Det innebär att eleverna kan boka in sig på en workshop och på förhand skriva till lärarna vad de behöver hjälp med eller redovisa. Eleverna kommer att lära sig detta under de första veckorna på skolan och det gäller främst årskurs 6-9. Detta verktyg kommer att öka kvaliteten på våra workshops ytterligare och något vi länge har eftersökt.

Konsert
På måndag anordnar musikstil två konserter i skolans idrottshall. Vi passar på att påminna att man kan boka in sig på deras kurser under läsåret som äger rum i skolans lokaler efter skoltid.

Mitterminsrapport
Mitterminsrapporten, där ni får information om hur det går för ert barn i förhållande till sitt mål, mailas ut fredag v.42. Under v.43 får ni en digital inbjudan att delta på ert barns personliga handledarsamtal där vi kan fördjupa diskussioner kring rapporten. Detta är ett fantastisk verktyg för att öka samarbetet mellan elev, hem och skola och något vi verkligen rekommenderar er att ta vara på.

Information från SL
Här kommer lite information om SL-kort som kan vara bra för er att ta del av: Länk till SL.

Läsårsdata
22/8 Ordinarie schema drar igång.
20/9 Halv studiedag för eleverna. De slutar efter lunch. (Kunskapsklubben är öppen från skoldagens slut)
21-23/9 Elevfotograferingar
29/9 Studiedag för eleverna pga brandutbildning för personal.
21/10 Mitterminsprognos mailas ut.
24-28/10 Digitala uppföljningssamtal
31/10-4/11 Höstlov
21-25/11 Prao för årskurs 9
28/11-2/12 Prao för årskurs 8 och muntliga nationella prov årskurs 9.
15/12 Studiedag för eleverna pga betygssättning.
22/12 Terminsavslutning

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.