Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev september 2021

Vi är nu en dryg månad in på läsåret och eleverna på skolan har anammat skolans pedagogiska koncept på att fantastiskt sätt. Vi ser hur eleverna växer av vår relationella pedagogik där alla elever har en personligt utformad utbildning. Det är kul att se hur de kämpar för att nå sina uppsatta veckomål!

Alla medarbetare på skolan, samt de vikarier som varit inne på skolan och jobbat har samma bild av att studieron på skolan än så länge är något utöver det vanliga. Den arbetsmiljö som idag finns på skolan är något vi är mycket stolta över. När jag som rektor besökt elevgrupperna har flertalet poängterat att de tycker att det är så tyst i klassrummen här och att de upplever skolan som väldigt studiefokuserad.

Tack till alla er som deltog i konceptutbildningen! Tveka inte att höra av er så fort ni undrar över något. Det är först när vi vet att ni undrar över något som vi kan besvara frågan.

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Parfym
Vi som skola vill gärna be er att prata med era barn kring att inte ha parfym på sig under skoltid. Vi har både elever och personal som är allergiska mot just parfym.

Välkomstsamtal
Under vecka 38 och 39 kommer koordinator (i egenskap av vikarierande kurator) att genomföra korta enskilda trivselsamtal på 5-15 minuter i årskurs 4. Under samtalet berörs frågor kring trivsel, trygghet och kompisrelationer. Syftet är att följa upp hur eleverna upplever klimatet i skolan och öka elevernas inflytande i hur vi kan arbeta med trivsel på skolan. Responsen är viktig för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Melliskort
Vi serverar mellanmål till självkostnadspris varje dag på skolan klockan 14.00. För att äta mellanmål behöver ni vårdnadshavare eller ert barn köpa ett “melliskort”. Detta görs i skolans expedition och betalas kontant eller via swish. Det kostar 150 kr för 10 mellanmål. Om ni swishar hemifrån skickar ni en skärmdump på betalning till:

info.taby@kunskapsskolan.se
Swishnummer: 123 586 90 37

Föräldraråd
Den 6 oktober kommer vi att ha läsårets första föräldraråd. Det är fortsatt öppet för er att alla att anmäla ert intresse för att delta i detta. Vi har idag tre vårdnadshavare som deltar i föräldrarådet och önskar ni att något tas upp med skolan i detta forum kan ni med fördel maila någon av representanterna, deras kontaktuppgifter har mailats ut till samtliga vårdnadshavare.

Fotografering
Vi kommer att ha skolfoto 22-24 september. Fotograferingen gäller både individuella bilder samt för skolkatalogen. Den exakta tiden för ert barn får ni av respektive handledare.

Skolkläder
Det har länge funnits en stor efterfrågan på att kunna köpa diverse kläder med Kunskapsskolans emblem på. Vi har nu hittar en lösning för detta och för er som önskar köpa skolkläder hittar ni info här.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.