Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Oktober 2021

Vi är inne i oktober och trots perioder av stor frånvaro bland medarbetarna är det ett fortsatt starkt studiefokus på skolan. Det är lugnt i klassrummen och studieron är jättefin. Nu, på väg in i höstmörkret, jobbar vi intensivt för att det ska fortsätta att vara så även kommande månader.

Vi har igång många parallella processer som bidrar till att ytterligare stärka kvaliteten på skolan och detta rektorsbrev handlar i stort om att sätta in er i dessa. Det är en förmån att få möjlighet att jobba med skolutveckling tillsammans med kunniga medarbetare och studiemotiverade, engagerade ungdomar.

Det är många länkar i dagens rektorsbrev. Jag hoppas ni har överseende med detta.

Elevrådet
Elevrådet har kommit igång fantastiskt bra denna terminen och engagemanget är otroligt. Vi har drygt 30 elever som aktivt driver sakfrågor på skolan. Då engagemanget varit så stort och eleverna är så många har vi behövt göra undergrupper i elevrådet där man ansvarar lite extra. Dessa undergrupper är:

  • Matråd
  • Elevskyddsombud
  • Jämställdhetsråd
  • Miljö- och hälsoråd

Elevrådets stora fokus just nu är dock att anordna freaky friday för att fira Halloween fredag 29 oktober.

Föräldraråd
Vi har nu haft läsårets första föräldraråd och jag tackar er som bidrog till levande diskussioner och ett mycket positivt samtal kring skolans utveckling och framtidsvisioner. Protokoll från detta möte hittar du här.

Mitterminsprognos
Idag skickas det ut mitterminsprognoser till alla vårdnadshavare. Där kan ni få en överblick över hur det går för ert barn i samtliga ämnen. Prognosen följs på mellanstadiet upp med förlängda ph-samtal där ni som vårdnadshavare bjuds in att delta.

På högstadiet följer vi upp prognosen med möjligheten för er vårdnadshavare att träffa alla våra respektive ämneslärare på länk. Tiden för detta är tisdag 19 oktober klockan 15.15-17.30.

Vaccination mot covid-19 (corona) erbjuds nu till alla barn från 12 år.
Folkhälsomyndigheten beslutade för några veckor sedan att barn mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccination mot covid-19 och att skolan ska vara behjälplig i det arbetet. Beslutet är fattat utifrån barnets bästa, där nyttan att vaccinera sig bedöms överväga eventuella risker för det enskilda barnet.

Vår skola kommer att bli tilldelade en vaccinatör av regionen som sedan kommer till skolan och genomför vaccinationen. Vaccinationerna mot covid-19 ingår inte i skolans skolhälsovård men vi kommer att vara behjälpliga med att samla in samtycke och hälsodeklaration som sedan kommer att överlämnas till vaccinatören. För att ditt barn ska kunna vaccineras behöver hen ha fyllt 12 år och båda vårdnadshavarna behöver ha ge sitt samtycke via samtyckesblanketten.

När vi har blivit tilldelade en vaccinatör och vi tillsammans med dem gjort en plan så kommer ni att få mer information kring datum och tider för vaccination.

Ni kan redan nu boka tid för vaccination mot covid-19 på vaccinationsmottagningar, då behöver vårdnadshavare följa med barnet. För de barn som redan har tagit dos 1 rekommenderar regionen att man slutför vaccinationen där den påbörjades.

För mer information från Folkhälsomyndigheten kan du med fördel besöka denna informationssida.

Samtyckesblankett och hälsodeklaration
Blanketten ska lämnas till skolan med ett kryss och underskrift av båda vårdnadshavarna,

Vill du inte att ditt barn ska vaccineras anger du det på samma blankett.

Samtyckesblankett och annan information från regionen hittar du här.

Information från Täby kommun:
Utöver en grov jargong i sociala medier elever emellan, är det den psykiska ohälsan hos framför allt flickor något som uppmärksammats i de flesta skolorna. Gällande detta vill vi informera om att Täby kommun, (tillsammans med Danderyd, Vallentuna och Vaxholm) är med i ett forskningsprojekt som initieras av forskare på Karolinska Institutet. Projektet har sin grund i resultaten av Stockholmsenkäten. Ungdomar från de olika kommunerna kommer att djupintervjuas i frågor om psykisk ohälsa. Det kan vara bra för er att veta att era elever kan blir tillfrågade. Mer information finns på Täby kommuns hemsida, Ny forskningsstudie startar - Täby kommun (taby.se)

Vad gäller droganvändning förekommer det lite varierande oro från personalen på skolorna. Men vi vet är att det finns tillgängligt för dagens ungdomar, och vi vill därför passa på att påminna om kommunens Cannabisföreläsning som riktar sig till vuxna i ungdomars närhet (35) Föreläsning: Vi måste prata- om cannabis - YouTube.”

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.