Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev november 2021

Tiden går fort och vi är på väg att avsluta veckan in mot första advent. Sakta men säkert börjar vintern få fäste och julstämningen infinner sig mer och mer. Snart kan alla våra elever gå på sitt både efterlängtade och välförtjänta jullov men innan det har vi några viktiga saker kvar.

Vaccinationer
Vi påminner om vaccinationer av elever mellan 12 och 15 år på torsdag den 2 december. Se tidigare utskick för mer information, jag vill också passa på att förtydliga att ingen elev får ta vaccinet om inte hälsoblanketten med medgivandet från vårdnadshavarna har lämnats till skolan.

Kortenkäter
Under vecka 47 har alla elever fått göra en enkät kring deras nöjdhet med skolan. Det är en kortare enkät vi konstruerat själva. På det stora hela är vi otroligt glada över elevernas upplevelse av skolan men vi har även fått syn på en del utvecklingsområden som vi kommer att ta tag i under vårterminen. Bland de saker vi som skola, utifrån enkäten, vill utveckla ligger elevernas användande av loggboken samt fortsätta arbeta för en ökad förståelse bland våra elever kring vad som krävs för de olika betygsstegen.

Medarbetarenkäten
All personal på skolan har under terminen gjort en medarbetarenkät och resultatet har precis inkommit och är rykande färskt. Jag är fantastiskt stolt och glad över att återigen kunna säga att skolan har personal som är otroligt nöjda med sin arbetssituation. Det är, som ni alla förstår, en viktig pusselbit även för era barns trivsel på skolan.

Resultatet kommer att presenteras för föräldrarådet i mer detalj på fredag.

Datum med mera kring betygsättning och avslutande dagar
Elevernas omdömen och betyg sätts tisdag den 14 december. Efter betygen är satta kommer vi på skolan att fokusera på trivseldagar med gruppstärkande karaktär.

8 december - Sista dagen att göra projektprov
14 december -Studiedag
15 december - Värderingsdag för hela skolan.
16 december - Årskurs 4-6 har årskursdag utanför skolan och årskurs 7-9 har en
aktivitetsdag på skolan.
17 december - Årskurs 7-9 har årskursdag utanför skolan och årskurs 4-6 har en aktivitetsdag på skolan.
20 december - En dag där vi städar skolan samt utvärderar terminen.
21 december - Skolavslutning klockan 9.00-10.00

När börjar vi nästa termin
Vårterminen drar igång måndag 10 januari och hela den första veckan kommer vi att ha utvecklingssamtal. Mer info kring denna vecka får ni av era barns respektive handledare.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.