Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari

Det är med dubbla känslor vi drar igång vårterminen. Dels den bubblande glädjen över att eleverna är tillbaka på skolan men även vetskapen om att pandemin ännu inte är över.

Trots de utmaningar vi står inför hoppas vi på en lika bra termin som höstterminen och ser verkligen fram mot att dra igång undervisning på skolan.

Covid-19
Undervisningen kommer att ske på plats på skolan och distansundervisning sker bara som en akut åtgärd, antingen på grund av stor smittspridning och i samråd med regionens smittskydd eller på grund av stor frånvaro bland personalen. Vid stor smittspridning följer vi regionens rekommendationer vad gäller vilka elever som ska undervisas på distans, det kan handla om en basgrupp, en årskurs, ett stadie eller om hela skolan.

Rekommendationerna som råder idag:

  • Stanna hemma vid minsta symtom.
  • En person som testat positivt ska stanna hemma i minst sju dagar från första symtom, de två sista dagarna ska vara feberfria och med ett gott allmäntillstånd.
  • Hushållskontakter - alla som bor med en bekräftad sjuk person ska stanna hemma i 7 dagar räknat från den dagen familjemedlemmen testade sig. Hushållskontakter ska också testa sig enligt regionens testrekommendationer. Endast personer som haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna undantas från detta, förutsatt att de är symtomfria.

På skolan har vi handsprit och försöker att hålla avstånd så gott det går. Vi undviker större samlingar och försöker att hålla ihop årskurserna mer än vanligt, till exempel vid workshop.

Prao
För årskurs 8 och 9 är prao planerat vecka 11 eller 12. Prao denna vecka är inställd på grund av den stora smittspridning vi ser i samhället just nu. Vi tittar på nya datum längre fram under terminen för prao, vi återkommer med nya datum så fort vi har planerat klart. Skulle rådande rekommendationer inte tillåta prao senare under terminen kommer vi ersätta med en arbetsförlagd vecka lokalt på skolan.

Öppet hus och informationsmöten
Vi hade planerat ett öppet hus den 27/1 men även det är inställt. Vanlig skoldag gäller istället.

Våra planerade informationsmöten för intresserade kommer vi att genomföra digitalt, har ni vänner eller bekanta som är intresserade av Kunskapsskolan får ni gärna tipsa om detta. Mer information finns på vår hemsida.

Ny studie- och yrkesvägledare
Vår SYV Charlotte har bestämt sig för att söka sig vidare till nya utmaningar, rekrytering av en ny SYV är nu klar. Vi välkomnar Camilla Sievert som ny SYV i ett utökat samarbete med Skolpool. För er som har barn i årskurs 9 kommer alltså Camilla vägleda er och era barn i stundande gymnasieval.

Elevdemokrati
Kunskapsskolan i Täby har ett fantastiskt elevråd och har skapat ett flertal råd på skolan som regelbundet kommer att träffa olika medarbetare. Detta för att få ännu mer påverkan på den skola de valt att gå och tidigt lära sig att man kan göra skillnad.

De råd elevrådet har skapat är matråd, jämställdhetsråd och miljöråd, elevrådet har också utsett ett elevskyddsombud. Elevrådet kommer även inom kort starta upp en tidningsredaktion för att skapa en skoltidning signerad Kunskapsskolan Täby. Vi är så stolta över våra engagerade elever som varje dag bidrar till skolans utveckling!

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.