Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 20 januari - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Tilläggsinformation till rektorsbrev januari.

Frånvaro
Just nu är det mycket frånvaro på skolan både bland elever och personal. För att kunna planera dagen på bästa sätt för eleverna önskar vi att ni frånvaroanmäler så tidigt som möjligt, gärna innan klockan 07.30. Sjukanmälan görs som vanligt på 0515-86905.

Studiedagar
Vi vill även påminna om att vi har två studiedagar i närtid. Det är fredag 28/1 samt måndag 31/1.

Pilotprojekt
Vi är en av två skolor som under denna terminen ingår i ett pilotprojekt kring en digital workshopbokning. När man är pilotskola så inbegriper det att allt inte kommer att fortlöpa utan hinder att övervinna. Vi har under veckan stött på flertalet tekniska missöden som de som jobbar med systemet nu kan åtgärda inför lanseringen i augusti. Detta har resulterat i att enstaka frånvaro-sms skickats hem som inte varit korrekta. Vi åtgärdar såklart detta omgående och är ni osäkra så hör ni av er till oss på skolan.

Det vi redan nu kan se trots de tekniska felen är att detta kommer bli ett system som kommer bli fantastiskt bra när det är klart.

Distansundervisning
Som jag nämnde i förra rektorsbrevet kan en skola gå över till distansundervisning om covid-19 tar fart i enskilda årskurser/basgrupper eller vid stor personalbrist. Beslut om distansundervisning som en smittskyddsåtgärd tas alltid i samråd med smittskydd Stockholm, som jag har kontinuerlig kontakt med. Beslut om distansundervisning på grund av stor frånvaro i personalen fattas av huvudmannen tillsammans med rektor. I dagsläget fortsätter vi med närundervisning och målet är att vi ska kunna göra det även framöver.

Några av er har hört av sig kring distansundervisning för elever i karantän. Vi har tagit beslut om att enskild lärare avgör om man sänder sina lektioner live, lägger ut en inspelning på porten eller skapar en plan för eleven hur eleven ska ta del av den undervisningen hen har missat när eleven kommer tillbaka. Ert barns handledare kommer att informera er om/när det finns saker man kan ta del av digitalt. Vi har valt att göra på detta sätt då de olika ämnena har olika förutsättningar för distansundervisning. Oavsett lösning kommer vi att säkerställa att eleverna har de bästa förutsättningarna att nå sina mål.

På Kunskapsporten finns alla steg och arbetsgångar så alla elever kan fortsätta jobba hemifrån om man önskar. Skulle ni behöva hjälp att navigera eller om ni tycker att något är otydligt hör ni av er till ert barns handledare.

Enkäter
Täby kommuns kvalitetsuppföljning ”Våga visa” startar den 24 januari och man kan besvara enkäterna fram till 11 februari. Det är elever i årskurs 6 och 8 samt vårdnadshavare för årskurs 6 som besvarar denna enkät.

Enkätfabriken skickar ut en länk till enkäten till er vårdnadshavare och det är en vårdnadshavare för varje barn som får utskicket. Det kan vara bra att hålla koll på din skräppost om ingen av vårdnadshavarna fått denna enkät den 24 januari. Får ni inte enkäten kan ni kontakta Enkätfabrikens support på 020 – 12 10 28 eller på support@enkatfabriken.se.

Prao
Vi har valt att senarelägga prao för årskurs 8 och 9. Vi planerar i dagens läge för att den ska kunna genomföras vecka 19 för årskurs 8 och vecka 20 för årskurs 9. Vi följer givetvis samhällsutvecklingen och de rekommendationer som finns för skolor kring prao.

Vinteridrottsdag
Måndag den 7 mars har vi planerat för att genomföra en vinteridrottsdag. Vi utgår fortfarande från att den går att genomföra som planerat och vi kommer att hålla er uppdaterade om så inte blir fallet.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.