Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj

Hej,

hoppas ni alla har det bra nu när vårsolen tittar fram och man ser en sommar som väntar runt hörnet. Det är ett långt och informationsrikt rektorsbrev ni får av mig idag och jag hoppas det bringar klarhet i nästa läsår så att alla kan komma tillbaka efter lovet så förberedda som möjligt.

Resultat elev- och föräldraenkäten
Det är med väldigt stor glädje som vi kan meddela att årets elev- och vårdnadshavarenkät överträffar förra årets enkät. Förra årets enkät var fantastiskt bra och vi trodde knappt att det var möjligt att nöjdheten kunde blir ännu högre!

Enkäten delas upp i tre delar. Undervisning, personlig handledning samt trygghet och trivsel. På alla tre delar går skolan fortsatt kraftigt fram på i princip alla delfrågor och när det gäller frågorna kring trygghet och trivsel är både elevernas och vårdnadshavarnas nöjdhet med skolan skyhög.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som dagligen kämpar hårt och drivs av utveckling, alla elever som i högsta grad bidrar till att vi håller den kvalitet som vi gör idag och sist men inte minst er vårdnadshavare för ett mycket gott samarbete!

Exempelsvar:
Hela 73% av skolans elever har svarat en fyra eller femma på en femgradig skala vad gäller att man får studiero. Detta är en siffra som sticker ut i skolsverige! Vi är också mycket glada över att ni vårdnadshavare upplever att ert barn får ro att studera.

På frågorna om personlig handledning vad gäller att man får stöd, att läraren är engagerad med mera har närmare 90% av eleverna svarat en fyra eller femma på femgradig skala. Vi ser samma höga nöjdhet med elevernas upplevelse av att skolan har bra lärare. Närmare 90% av skolans elever har svarat fyra eller femma på frågan om de trivs i skolan.

Tjänstefördelning 22/23
En av de stora framgångsfaktorerna på Kunskapsskolan i Täby under de senaste åren har varit en låg personalomsättning. Detta skapar en stabilitet och trygghet på skolan. Det sker dock alltid små justeringar varje läsår och så även till 22/23 då vi har följande förändringar.

För det första vill vi tacka Linus Vedin för allt han har gjort för Kunskapsskolan i Täby. Linus har gjort ett fantastiskt arbete som ämneslärare i både hem- och konsumentkunskap och musik och som basgruppshandledare.

Vi vill även tacka Johan Wickner som började sin tid på Kunskapsskolan Täby på vikariat men har blivit kvar ett år mer än vad som var tänkt. Även Johan har gjort ett fantastisk arbete med idrott och hälsa, matematik och som basgruppshandledare.

Den sista, om än mer kortsiktiga förändringen, är att Helena Zenzen kommer att vara tjänstledig i ett läsår. Detta för att bo och verka utomlands. Vi ser fram emot att Helena kommer tillbaka till Kunskapsskolan läsår 23/24.

Nya på skolan läsår 22/23 är:
Emily Roth som kommer att arbeta med alla kärnämnena i årskurs 4. Emily kommer även att vara basgruppshandledare i årskurs 4.

Magnus Hermansson kommer att undervisa i idrott och hälsa i årskurs 6 och 7 samt ha all hem- och konsumentkunskap på skolan.

Stefan Schöning, som idag arbetar på Kunskapsskolans resursskola, kommer att jobba 60% hos oss i Täby som musiklärare.

Alla nya lärare är behöriga lärare och vi är oerhört glada över att just dessa lärare av många sökande kommer att börja på Kunskapsskolan Täby.

Ledningsorganisation
Niklas Åkerblom kommer att fortsätta som rektor på skolan och ny biträdande rektor kommer bli Alexander Wallentin. Sara Strömsten fortsätter på skolan som lärare och arbetslagsledare i årskurs 7-9.

Då Helena Zenzen lämnar en arbetslagsledarplats i årskurs 4-6 kommer Niclas Johansson kliva över till mellanstadiet och ha en basgrupp i årskurs 6 samt vara lagledare.

Datum att lägga på minnet
27/5 Eleverna är lediga då det är Kristi Himmelsfärd.
31/5 Friidrottsdag, niornas avslutningslunch samt välkomstpicknick för nya elever.
1/6 Studiedag för eleverna och lärarna sätter betyg / omdömen.
2/6 Aktivitetsdag/årskursdag
3/6 Aktivitetsdag/årskursdag
7/6 Elevrådets dag
8/6 Städ- och utvärderingsdag
9/6 Skolavslutning

Mer detaljrik information kring dessa dagar får ni av er respektive handledare.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.