Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Oktober 2022

Det är alltid spännande att starta upp ett nytt läsår och lära känna många nya elever. Det tar ofta någon månad innan allt landar in och eleverna blir helt bekväma på sin nya skola och vi kan med stor glädje se att eleverna verkar trivas väldigt bra och har lärt sig Kunskapsskolans koncept.

Under lektionspassen är det vanligtvis en väldigt studiefokuserad miljö och på rasterna ser vi nya vänskaper frodas varje dag.

Vi har i veckan öppnat upp den sista delen av vår omgjorda skolgård. Gräset har nu fått sätta sig och vi är glada att nu kunna erbjuda fler aktiviteter under rasterna.

Skolan prisad och uppmärksammad
För några veckor sedan fick jag som representant för skolan motta pris och uppmärksamhet för skolans resultat under förra läsåret. Priset gäller dels studieresultat men även medarbetares, elevers och vårdnadshavares åsikter om skolan i respektive enkät. Det skolan uppmärksammades för var att vi hade mycket fina resultat på samtliga delar vilket vi såklart är stolta över. Jag vill rikta min tacksamhet till alla medarbetare som varje dag jobbar för att våra elever ska få bästa möjliga skolgång. Jag vill även berömma alla våra elever som tillsammans möjliggör att vi har en skola fylld av kunskapstörst, glädje och respekt. Jag vill också tacka er vårdnadshavare för ett gott samarbete i diverse frågor.

Mitterminsrapport
Fredag vecka 42 kommer ni att få ett mail av ert barns handledare gällande mitterminsrapporten. Mitterminsrapporten görs på de ämnen som hittills har lästs och ska vara en hjälp för både eleven i fråga och för er som vårdnadshavare för att få en avstämning kring hur eleven ligger till mot sina mål. Mitterminsrapportens syfte är även att få lite fylligare feedback kring vad respektive elev behöver utveckla för att långsiktigt arbeta mot sitt mål. Under vecka 43 kommer ni att bli inbjudna till ert barns PH-samtal för vidare samtal kring denna rapport. Vi rekommenderar er alla att ta vara på denna möjlighet.

Information från Täby kommun och ung fritid
Det finns ett antal mötes- och samlingsplatser i Täby kommun för våra ungdomar på fritiden.

Här hittar ni mer information från kommunen gällande detta.

Lovskola under höstlovet
På torsdag och fredag under höstlovet erbjuder vi lovskola till elever i årskurs 8 och 9. Om ditt barn riskerar att inte nå målen i något av kärnämnena kommer ni att få ett erbjudande om lovskola nämnda dagar. Vi önskar att ha ert svar kring detta erbjudande senast på onsdag 26/10. Tiderna för lovskolan är klockan 8.30-15.00 och lunch serveras på skolan.

Elevråd och Elevdemokrati
Under detta läsåret vill vi på skolan ta elevrådet och elevernas inflytande på skolan till nästa nivå. Vi har delat in elevrådet i nio olika utskott och eleverna kan nu mer specifikt driva de frågor de har större intresse för. De olika utskotten är skoltidningsredaktion, pedagogiskt råd, matråd, jämställdhetsråd, biblioteksråd, aktivitetsråd, trivselråd, elevskyddsombud och miljöråd. Vi har en ansvarig medarbetar och elev för varje råd och alla elever som är ansvariga bildar elevrådsstyrelse tillsammans med mig som rektor. Alla elever som är utskottsansvariga kommer även få möjlighet att under läsåret få delta på delar av skolans ledningsgruppsmöten. Vi vill med detta upplägg ge våra elever ännu större inflytande och delaktighet i skolans utveckling.

Under veckan har jag varit runt och pratat med samtliga basgrupper och den synpunkt på förbättring som kommer upp mest är att förbättra möjligheten att ladda sin dator på ett smidigare sätt vilket har lett till att vi köpt in laddskåp där de kan låsa in och ladda sina datorer.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.