Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

December 2022

Med raska steg närmar vi oss jul och både våra åttor och nior har under de senaste veckorna varit på PRAO. Vi tycker oss märka hur våra elever växer av att prova på arbetslivet under en vecka och det är en ypperlig chans att samla energi och motivation för fortsatta studier.

Vi har några veckor kvar innan det är dags för jullov och eleverna kommer under nästa vecka att genomföra en så kallad kortenkät om vad de tycker om skolan. Denna enkät är väldigt värdefull för vårt fortsatta arbete under vårterminen.

Jag vill som vanligt lyfta elevernas insats i skolan vilket syntes i vår terminsprognos. Det är god studiero på skolan och en bra stämning!

Medarbetarenkät
Alla medarbetare på skolan har precis genomfört en stor medarbetarenkät och det är med stor glädje vi kan konstatera att alla som arbetar på skolan är nöjda. Vi har knappt haft någon personalomsättning de senaste åren vilket tyder på att detta är en arbetsplats man vill stanna och och utvecklas på. Nöjda lärare som trivs på sin arbetsplats är avgörande för alla elevers kunskapsinhämtning och trivsel.

Några exempel jag vill lyfta lite extra är:
Alla frågor besvaras på en femgradig skala och på frågan om man trivs på sitt arbete har medarbetarna i Täby svarat 4.5 i genomsnitt. På frågan om de kan rekommendera Kunskapsskolan som arbetsgivare är genomsnittet 4.67. När det gäller pedagogisk utveckling och undervisning i framkant har vi ett genomsnitt på 4,67 bland medarbetarna. Detta är fantastiskt roligt och jag är helt övertygad om att elevernas skolgång blir positivt påverkad av detta!

Datum med mera kring betygsättning och avslutande dagar
Elevernas omdömen och betyg sätts torsdag den 15 december. Efter betygen är satta kommer vi på skolan att fokusera på trivseldagar med gruppstärkande karaktär.

12 december Sista dagen att göra projektprov
15 december Studiedag
19 december Årskurs 4-6 har årskursdag utanför skolan och årskurs 7-9 har en aktivitetsdag på skolan.
20 december Årskurs 7-9 har årskursdag utanför skolan och årskurs 4-6 har en aktivitetsdag på skolan.
21 december Vi börjar dagen med ett fackeltåg till parken vid norskogsbadet och firar in att julen är nära. Därefter städar eleverna sina utrymmen samt utvärderar terminen som grund för utvecklingssamtalen i januari.
22 december Skolavslutning klockan 09.00-10.00

Uppstart VT-23
Vårterminen drar igång måndag 10 januari och hela den första veckan kommer vi att ha utvecklingssamtal. Mer info kring denna vecka får ni av era barns respektive handledare.

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.