Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Maj 2023


Vilken härlig månad det är, äntligen är det maj. Värmen har kommit och dagarna blir ljusare och ljusare. Många elever färdigställer sina arbeten och vi ser stoltheten i deras ögon när de når sina mål. Detta antingen i form av ett betygsmål men allt som oftast målet att nå så långt i sitt lärande som i dagsläget är möjligt.

På skolan jobbar vi, vid sidan om ovan nämnda, mycket med trygghet, trivsel och en gemensam värdegrund den här sista månaden av läsåret. Vi har nyligen genomfört en spexvecka där många elever har klätt ut sig till givet tema men vi väntar även med spänning på årets sista nummer av skoltidningen som planeras släppas den 7 juni.

Enkätresultat
Det är med stor glädje vi kan meddela att vår skola fått lysande enkätsiffror både på elevenkäten och vårdnadshavarenkäten.

Elevenkäten är i huvudsak uppbyggd av fyra delar: undervisning, personlig handledning,trygghet och trivsel samt övergripande nöjdhet med skolan. Skolans resultat är precis som föregående läsår väldigt högt på samtliga fyra delar. Som exempel har skolans elever i genomsnitt svarat:

Skolarbetet är tillräckligt stimulerande - 4.37
Min personliga handledare bryr sig om mig - 4.34
Jag känner mig trygg i skolan - 4.21

Ovan resultat är genomsnittet av elevernas svar på en femgradig skala.

Vad gäller vårdnadshavarenkäten så visar enkäten på väldigt stor nöjdhet på samtliga frågor där 90% av er har svarat 4 eller 5 på femgradig skala på samtliga frågor utom en. Det är om ni upplever att ett barn får studiero. På den frågan går vi dock fram hela sju procentenheter och nästan 70% av er har svarat 4 eller 5 vilket är ett mycket bra resultat.

Vi är så glada och tacksamma över den nöjdhet både ni och våra elever uttrycker så jag vill uttrycka min tacksamhet till samtliga som arbetar på skolan men även er vårdnadshavare för ett mycket gott samarbete. Nu fortsätter vi med vårt kvalitetsarbete genom att utvärdera året som gått med hjälp av bland annat enkätresultatet men även andra mätetal för att sedan göra planen för nästa läsår. Mer om detta kommer i ett rektorsbrev i början av nästa läsår.

Datum kommande tid
- 26/5 Avslutning för Klubben
- 1/6 Studiedag
- 5/6 Friluftsdag - matsäck
- 6/6 Ledigt; Nationaldag
- 7/6 Elevrådets dag
- 8/6 Årskursdag
- 9/9 Skolavslutning

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.