Ansök
Om oss

Mitt namn är Magnus Dahlberg och jag arbetar som rektor på Kunskapsskolan Trelleborg. Jag var tidigare rektor på Kunskapsskolan Ystad i tre år. Innan jag började på Kunskapsskolan arbetade jag som skolledare och lärare i Rosengård i Malmö i 14 år. Då jag under lång tid känt till och varit intresserad av Kunskapsskolans koncept kändes det naturligt att söka mig hit.

Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vara en del av Kunskapsskolan eftersom grundtanken och konceptet som skolans verksamhet bygger på utgår från individen. Det är alltid den individuella eleven och elevens behov och mål som ska vara utgångspunkten för att vi ska lyckas i skolan.

Eleven i fokus är ett måste för att vi ska nå framgång. Både på individ- och på gruppnivå. I Kunskapsskolan hjälper vi eleverna att sätta upp personliga mål som ger dem en personligt utformad utbildning med tydliga kunskapsmål där de lockas att tänja sina gränser och lära sig mer än vad han eller hon trodde var möjligt.

En annan viktig del för mig är att alla eleverna på Kunskapsskolan ska vara trygga och känna en tillhörighet. Vi har alla rätt till en bra arbetsmiljö och skolmiljö där vi känner oss trygga och säkra. Har vi det kan vi fokusera på att nå våra mål och drömmar.

Välkomna till Kunskapsskolan Trelleborg!


© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.