Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Trelleborg

Rektor Magnus Dahlberg berättar om händelser på skolan.

November 2020

Hej i höstvädret!

November månad är här och vårt samhälle och vår skola ser inte alls ut som det brukar vid den här tiden på året. Istället för att skolan är fylld med ankommande tankar om Luciafirande och julavslutning är det prat om covid-19 som dominerar. Trots det så känner vi inte någon större oro hos eleverna.

Livet går vidare trots allt, men vi kommer att göra vissa förändringar framöver för att bidra till en minskad smittspridning. Åtgärderna kommer givetvis påverka såväl verksamheten som er vårdnadshavare och därför ber vi om ett fortsatt gott samarbete.

Begränsningen om max 8 personer som föreslås gälla från och med 24 november gäller inte förskola och skola, skolverksamhet är inte en allmän sammankomst. Våra skolor är fortsatt öppna. Enligt Folkhälsomyndigheten har skolverksamheter inte visat sig vara drivande i smittspridningen.

För att elever inte ska få en längre frånvaro från skolan på grund av misstänkt covid-19 så rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla elever i skolålder som uppvisar symptom ska testas. Läs mer om hur på 1177.se. Syftet med testningen är att elever fortare ska kunna återgå till skola vid ett negativt provsvar. Dock behöver elevens allmäntillstånd vara gott och man ska känna sig frisk innan man återgår till skolan, även om vissa milda symtom kan finnas kvar. Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till skolan även om eleven har kvar lindriga symtom, enligt Folkhälsomyndigheten. Barn som är friska och symtomfria kan gå i skola även om någon annan i hushållet är sjuk.

För att begränsa antalet som vistas i skolans lokaler ska hämtning och lämning i skolan ske utomhus. Om du som vårdnadshavare är sjuk eller har symtom, undvik att lämna och hämta barnet om du kan. Vid konstaterade fall av covid-19 där vederbörande varit i verksamheten under smittsam period, följer vi de råd och riktlinjer som Region Skåne utfärdat och informerar berörda vårdnadshavare, elever och personal i enlighet med dessa. Vid stor frånvaro bland pedagogisk personal kan vi, för att inte barn och elever ska missa undervisning, bli tvungna att tillfälligt förändra schemat. Vi ber er som har äldre barn att prata med dem om att inte lämna skolans område för besök i till exempel butiker och caféer under skoltid. Vad gäller resor till och från skolan uppmanar vi alla vårdnadshavare som har möjlighet att själva transportera sina barn till och från skolan eller att barnen går och cyklar. Detta för att i så stor utsträckning som möjligt undvika kollektivtrafiken.

Antalet fysiska möten begränsas tills vidare till ett minimum och vi ber er därför ha förståelse för att föräldramöten, luciafirande och avslutningar ställs in eller sker på andra sätt än tidigare. Det kan förekomma undantag till detta, det handlar då om angelägna och enskilda förbokade möten med handledare eller skolans elevhälsoteam.

Vi är medvetna om att ovanstående kan komma att påverka era dagliga rutiner, men bedömer det nödvändigt att vidta de beskrivna åtgärderna för att bidra till att minska smittspridningen, samtidigt som vi säkerställer att våra elever får fortsatt tillgång till god undervisning.

Tack för ett gott samarbete!

Med vänlig hälsning,
Magnus Dahlberg
Rektor Kunskapsskolan Trelleborg

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.