Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Trelleborg

Rektor Magnus Dahlberg berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Hej,

Hoppas att ni alla har haft en skön jul och nyårshelg trots det rådande läget!

Nästa vecka drar skolan igång igen, men det kommer att ske med viss förändring och då främst för årskurs 7-9.

Vi har liksom resten av de kommunala skolorna i Trelleborg fattat beslut om att vi kommer att gå över till fjärrundervisning för årskurs 7-9 från den 14/1 fram till den 24/1.

Årskurs 4-6 kommer att fortsätta gå i skolan som vanligt.

Alla digitala utvecklingssamtal för årskurs 4-9 kommer att ske som tidigare aviserats om den 12-13/1.

Hur vi kommer att gå vidare efter den 24/1 kan jag i nuläget inte svara på utan vi inväntar vidare information och riktlinjer från de olika myndigheterna.

Vad innebär då detta för årskurs 7-9? Jo, de kommer att följa sitt ordinarie schema med vissa förändringar och anpassningar utifrån respektive ämnes möjligheter och form. Elever som av särskilda skäl behöver undervisning på plats i skolan kommer att erbjudas det, efter beslut av rektor i samråd med elevhälsan. Med särskilda skäl avses till exempel ett stödbehov som inte kan tillgodoses på distans eller avsaknad av internetuppkoppling hemma. Om vårt elevhälsoteam bedömer att ditt barn behöver komma till skolan kommer ni att få information om det på utvecklingssamtalet. Om ditt barn inte har möjlighet att delta i distansundervisningen hemifrån av något skäl ber jag er prata med handledaren om detta under utvecklingssamtalet. Under utvecklingssamtalen kommer samtliga elever och vårdnadshavare får mer detaljerad information om hur fjärrundervisningen kommer att gå till.

Vad det gäller måltider så kommer alla elever i årskurs 7-9 erbjudas mat att hämta vid skolan om så önskas. Det är viktigt att ni meddelar respektive basgruppshandledare om ert barn ska ha matportioner så att vi kan planera för detta. Anmäl till ert barns basgruppshandledare senast måndag den 11/1 om ni vill att ert barn ska hämta mat.

Närmare och mer information kommer att meddelas antingen i ytterligare rektorsbrev och/eller av respektive basgruppshandledare nästa vecka.

Med förhoppningar om en skön helg,
Magnus
Rektor Kunskapsskolan Trelleborg

l du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.