Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 29 mars - Kunskapsskolan Trelleborg

Rektor Magnus Dahlberg berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev 210329

Hej!

Vi hoppas att alla njuter av påsklovet och försöker att tillbringa så mycket tid som möjligt utomhus i roliga aktiviteter, trots rådande situation.

Vi vill rikta ett tack till er alla för att ni är noggranna med att följa riktlinjerna och hålla era barn hemma vid minsta symtom. Detta tillsammans med de tydliga anpassningar vi gjort i skolan har medfört att vi har haft en låg smittspridning, vilket vi hoppas ska hålla i sig.

Efter lovet är det viktigt att vi tillsammans fortsätter att följa samtliga riktlinjer och restriktioner. Jag vill påminna om de karantänkrav som gäller för de som eventuellt varit utomlands under lovet, se mer via denna länk till Folkhälsomyndigheten.

Vi vill ännu en gång trycka på de särskilda riktlinjer som gäller för barn i förskola och grundskola som inte lämnat prov för covid-19 och uppvisar symptom:

Barn i förskoleålder och i grundskolan som inte har lämnat prov ska stanna hemma tills något av följande gäller. 1177.se:

  • De är helt friska och det har gått ytterligare två dagar.
  • De mår tydligt bättre, har varit utan feber i två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Om vi får information från föräldrar om att deras barn fått bekräftat att de har covid-19 genomför skolan en smittspårning. Enligt Folkhälsomyndighetens rutiner för smittspårning finns det en förhöjd smittorisk för dem som varit i nära kontakt med den bekräftat sjuka inom 48 timmar innan första symtom. Nära kontakt definieras som inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter ackumulerat under 24 timmar. Utifrån elevens schema identifierar skolan möjliga nära kontakter och informerar dessa elevers vårdnadshavare. Skolan har samma förfarande vid konstaterad smitta hos personal. På grund av ovan är det viktigt att skolan informeras snabbt om en elev har testats positiv i covid-19.

Sedan vårt förra rektorsbrev har det ännu en gång skett en del förändringar i smittskyddets rekommendationer. Med anledning av detta har vi i samråd med vår huvudman beslutat följande för de kommande tre veckorna:

  • Årskurs 4-6 kommer liksom tidigare att undervisas på skolan. Vi kommer att fortsätta med de tidigare genomförda anpassningarna som bland annat innebär att eleverna är mer utspridda på skolan och att vi har en större fördelning på tiderna när eleverna äter för att minska trängseln på skolan.
  • För årskurs 7-9 har vi beslutat att ta in 2 av 3 årskurser på skolan och undervisa 1 årskurs via fjärrundervisning. Dock kommer vi att anpassa schemat så att vi kan separera alla årskurser från varandra i så stor utsträckning som möjligt. Årskurs 9 kommer att vara på skolan och få närundervisning alla dagar under denna 3 veckorsperiod. Liksom tidigare kommer elever som av särskilda skäl behöver undervisning på plats i skolan att erbjudas det, efter beslut av rektor i samråd med elevhälsan. Med särskilda skäl avses till exempel ett stödbehov som inte kan tillgodoses på distans eller avsaknad av internetuppkoppling hemma. Om vårt elevhälsoteam bedömer att ditt barn behöver komma till skolan kommer ni att få information om detta.

Vecka 14:
Årskurs 9: Undervisning på skolan hela veckan.
Årskurs 8: Undervisning på skolan torsdag och fredag. Fjärrundervisning tisdag och onsdag.
Årskurs 7: Undervisning på skolan tisdag och onsdag. Fjärrundervisning torsdag och fredag.

Vecka 15:
Årskurs 9: Undervisning på skolan hela veckan.
Årskurs 8: Bedriver fjärrundervisning hela veckan.
Årskurs 7: Undervisning på skolan hela veckan.

Vecka 16:
Årskurs 9: Undervisning på skolan hela veckan.
Årskurs 8: Undervisning på skolan hela veckan.
Årskurs 7: Bedriver fjärrundervisning hela veckan.

Vår plan gäller för vecka 14 till och med vecka 16 men kan komma att ändras med kort varsel utifrån rådande läge och eventuella nya rekommendationer.

Om någon av eleverna i årskurs 7-9 önskar förändra sin beställning av matlådor tar de kontakt direkt med Susanne (Sanne) Trulsson och anmäler ert behov. susanne.trulsson@kunskapsskolan.se

Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete för att tillsammans möjliggöra en så god och smittsäker utbildningssituation som möjligt!

Önskar er en glad påsk!

Med vänlig hälsning,
Magnus Dahlberg
Rektor Kunskapsskolan Trelleborg

l du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.