Ansök
Om oss

Mitt namn är Martin Norin och jag är rektor här på Kunskapsskolan Tumba sedan april 2017.

 

Jag har arbetat på Kunskapsskolan sedan 2004, då jag startade som SO-lärare på Kunskapsskolan Enskede. 2012 fick jag möjlighet att bli biträdande rektor, först på Kunskapsskolan Tyresö, därefter på Kunskapsskolan Spånga. Inom ramen för mina fem år som biträdande rektor, har jag genomfört den statliga rektorsutbildningen.

Jag drivs av utveckling och har en stark drivkraft att göra bra skola. Skolan ska vara en trygg plats där lärandet ska stå i fokus. För att lyckas med det krävs professionella och skickliga lärare, men också ett arbetssätt som skapar förutsättningar för individen att både utmanas och få stöttning i sin personliga utveckling. Allas lärande är personligt och det är skolans uppdrag att möta det.

 

Jag tror på en skola med en tydlig idé, organisation och arbetssätt. En skola som håller sig uppdaterad om den pedagogiska forskningen och som betonar såväl resultat som goda relationer. Det är också viktigt för mig att skolan på ett genomtänkt sätt bidrar till att eleverna utvecklar förmågor vid sidan av de rena ämneskunskaperna - förmågor som i allt högre grad efterfrågas av ett samhälle i snabb förändring.

 

Det är därför jag trivs så bra på Kunskapsskolan, jag tycker att vi kan erbjuda våra elever allt detta!

 

Mitt mål är att våra lärare, elever och deras vårdnadshavare ska vara nöjda med sitt val av skola och att vi alltid skall sträva efter att utvecklas och bli än bättre på att bedriva skolverksamhet med hög trivsel och goda studieresultat.

 

Välkommen till Kunskapsskolan Tumba!

Martin Norin

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.