Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari 2019

Hej!

Vintern har tagit ett fast grepp om början av terminen och förhoppningsvis medför det en hel del roliga vinteraktiviteter utöver snöskottning! Jag tycker vi på skolan har fått en riktigt bra start på terminen, elever såväl som medarbetare! Vi upplever generellt väldigt bra studiero på våra undervisningspass och nu gäller det att hålla fast i den fina starten, i första hand fram till sportlovet vecka 9.

Projekt kring elevmåltider närmar sig slutfasen
Kunskapsskolan är i slutfasen med ett projekt gällande elevmåltider för att etablera ett gemensamt koncept för alla våra skolor. Projektet inleddes för cirka två år sedan med syftet att öka nöjdheten med maten hos eleverna. Några av de viktigaste parametrar som vägs in i vår kravställan är måltidsupplevelse, utbud, hållbarhet och säkerhet. Beslut kring vem som får uppdraget som leverantör kommer att fattas centralt av Kunskapsskolan under denna termin och målet är att den nya leverantören börjar leverera mat till skolan till hösten.

Skolinspektionens enkät - svara senast 15:e februari
Skolinspektionen genomför enkäter med vårdnadshavare, elever och pedagogisk personal på alla Sveriges skolor. Det är jätteviktigt för oss med en hög svarsfrekvens, så jag skulle vilja be er att ägna några minuter till detta. Kod och länk ska ni ha fått utskickade via ert barns handledare.

Kunskapsskolans enkäter till elever och vårdnadshavare kommer i mars
Den 4:e mars skickas Kunskapsskolans interna enkät ut till både elever och vårdnadshavare. Även denna enkät är mycket viktig för oss och ni kommer att få mer information när det närmar sig.

Studiecoach anställd
Från och med den 23/1 har vi en ny tjänst på skolan som vi valt att benämna som “studiecoach”. Studiecoachen ska vara en person som kommer att arbeta med både pedagogiskt och socialt stöd i framförallt workshop och rastområde, men även på enskilda pass och med extra ph-samtal. Tjänstens storlek är 30 timmar per vecka.

Nationella prov år 6 & 9 har startat
Från och med denna vecka rullar de nationella proven igång för årskurs 6 och 9. Detta kommer medföra en del omorganisation vid provtillfällena. Alla prov sambedöms med lärare från fyra av våra andra Kunskapsskolor.

Informationsmöten klara - antagning inför hösten påbörjad
Alla våra informationsmöten är nu genomförda. Det har varit mycket välbesökta möten och vi har nu påbörjat antagningen inför hösten. Vi kommer att starta 5 basgrupper i år 6 precis som i år. Nuvarande årskurs 6 ser ut att bli helt full till årskurs 7 och detsamma gäller blivande årskurs 8. Rekrytering av fler lärare påbörjas runt sportlovet.

Årskurs 4 och 5 - tillbyggnad
Den 11/2 börjar arbetet med den nya delen av skolan som är till för årskurs 4 och 5. Arbetet beräknas pågå fram till början av juni, och ska inte påverka oss nämnvärt. Möblering kommer ske i början av augusti. Totalt kommer skolan erbjuda plats åt fyra basgrupper; två i år 4 och två i år 5. Rekrytering av fler lärare kommer att påbörjas runt sportlovet.

I samband med tillbyggnaden kommer skolan tillsammans med fastighetsägaren även genomföra investeringar i utemiljön. Dessa kommer att ske i två steg, och i det första steget kommer innergården iordningställas för mellanstadiet. Steg två sker till start av läsåret 2020/2021 - dvs näst nästa höst.

Föräldraråd
Vi genomförde ett första möte för läsåret den 30:e januari och bokade in två ytterligare möten; 20:e mars och 27:e maj. Om du är intresserad av att delta, kontakta mig via mail. Det är önskvärt att alla årskurser är representerade, men inget krav. Tanken är att föräldrarådet ska vara delaktig i skolans utvecklingsarbete.

Lovskola på sportlovet
Måndag och tisdag mellan 9-12 erbjuder vi lovskola i kärnämnen till elever som har behov av det i årskurs 8 och 9. Separat kallelse kommer.

Kommande lov och ledigheter

v. 9 - Sportlov
28/3 - halv studiedag
v.16 - Påsklov
31/5 - studiedag (elever lediga)
7/6 -studiedag (elever lediga)
13/6 - Skolavslutning

Med vänlig hälsning
Martin Norin - rektor
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.