Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2018

Hej!
I skrivande stund genomför vi traditionsenligt skolans Halloween-fest. Elevrådet har tagit sig an detta med stort engagemang och ska ha en stor eloge för sitt fina arbete med organisation, bakning och utsmyckning av skolan! Snart går eleverna på ett välbehövligt höstlov. Jag hoppas att lovet kan ägnas åt både vila och reflektion samt att eleverna kommer tillbaka med ny energi för de sista sex veckorna av terminen.

Lovskola
Elever i år 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet har fått en kallelse till lovskola. Lovskolan sker 9-12 måndag och tisdag v.44.

Gymnasieval för år 9
Vår nya syv - studie-och yrkesvägledare - startade för ungefär 1 månad sedan och har träffat alla elever i år 9 samt medverkade på föräldramötet för år 9. Eleverna i år 9 kommer att bokas in på individuella samtal med syv under terminen för att få guidning i sitt gymnasieval. Eleverna kommer även att besöka gymnasiemässan i Älvsjö som hålls 22-24 november. Jag vill också påminna om att det inte är julbetygen som eleverna ansöker med till gymnasiet, utan det är precis som vanligt slutbetyget som utfärdas i juni.

Moderna språk
De språk vi erbjuder som språkval är spanska, franska och tyska. Dessa kallas “moderna språk”. Elever som läser moderna språk får betyg i 17 ämnen och kan nå ett maximalt meritvärde på 340 poäng. Elever som inte läser moderna språk, får betyg i sina 16 bästa ämnen och kan få ett maximalt meritvärde på 320 poäng. Modersmål kan inte ersätta moderna språk, men kan räknas in bland de 16 bästa ämnena. Vi vill att så många som möjligt läser ett modernt språk och därmed har chans på 10-20 extra meritpoäng.

Gärdestadstipendiet
Kenneth Gärdestad var förutom en uppskattad låtskrivare, även Kunskapsskolans arkitekt. Till hans minne inrättades ett stipendium - “Gärdestad Stipendiet”.

Alla elever på skolan bjuds in att söka med alla sorters kreativt skrivna texter - allt från låttexter, noveller, dikter, prosa till utdrag ur längre berättelser. Den enda ramen är egentligen att bidraget som de lämnar in max får vara 4000 tecken. Ansökan ska skickas in senast 13 januari och vinnare beslutas av en jury. Information om detta kommer att anslås på skolan.

Språkbruk
Ett gemensamt fokusområde på skolan i vårt arbete med trygghet och trivsel är språkbruk. Vi kommer att genomföra olika övningar kring detta på samlingstid samt vara noga med att uppmärksamma ett negativt språkbruk. Förutom att trivseln ökar, finns det forskningsstudier som pekar på att detta även är gynnsamt för ett studiefukoserat arbetsklimat.

Nationella prov
Det är snart dags för de muntliga nationella proven i matematik, svenska och engelska i år 6 och 9. De muntliga proven ingår i elevens helhetsbedömning av provbetyget när det vägs samman med delarna som görs nästa termin. Start för de muntliga proven är direkt efter lovet, vecka 45

Mitterminssamtal
Den här veckan har alla elever haft ett mitterminssamtal under sin ph-tid där handledaren har gått igenom aktuellt läge med eleverna i alla ämnen de har undervisning i denna termin. Detta återkopplas på mail till vårdnadshavarna. I de fall eleverna riskerar F har skolan beslutat om olika anpassningar och åtgärder för att eleven minst ska nå betyget E.

Renovering av entré v.44-v.45
Under vecka 44 stänger vi vår entré på grund av renoveringsarbeten. Trappan ska få en ny gummimatta, och hela entrén ska målas. Arbetet kommer pågå under hela vecka 44 och hela eller delar av vecka 45. Tillfälligt kommer vi vara tvungna att använda en annan entré vid Hans stahles väg 15.

Med vänlig hälsning
Martin Norin - rektor
martin.norin@kunskapsskolan.se

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.