Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!

Varmt välkomna till ett nytt spännande läsår och mitt och lärarnas mål är som vanligt att det här ska bli det bästa läsåret hittills! Hoppas att ni alla fått möjlighet att njuta av sommaren och koppla av.

Det känns extra roligt att vi nu startat upp två basgrupper i årskurs fyra och två basgrupper i årskurs fem! Skolan är i det närmaste full, det finns några få platser i årskurs fem och sex kvar. Eftersom det är helt nytt för oss med fyror och femmor, kommer vi att få pröva oss fram lite gällande vilka rutiner som är att föredra och tillsammans med eleverna utveckla verksamheten.

Skolans prioriterade områden
Vi kommer att fortsätta vårt målinriktade arbete med att erhålla en studiefokuserad miljö där eleverna trivs, utmanas och inspireras av engagerade och kunniga lärare varje dag. Vi tar med oss våra fina betygsresultat och den ökade nöjdheten i våra enkäter från elever och vårdnadshavare från förra läsåret och siktar på att förbättra oss ytterligare i år.

Ett av våra prioriterade områden är att vi ytterligare vill stärka och utveckla vår positiva skolkultur. Skolkultur är ett begrepp som rymmer många olika delar som kan vara svåra att helt definiera. Det kan handla om stämning och relationer mellan elever, mellan lärare och elever, om rutiner, traditioner, trygghet och trivsel. Det kan också handla om pluggkultur, ansträngningskultur och vilka förväntningar vi har på varandra.

Vi vill arbeta med att forma en skolkultur, där de vuxnas ledarskap och elevernas delaktighet tillsammans med våra värderingar (vi drivs av utveckling, vi når längre tillsammans, vi har höga förväntningar, vi ser kraften i varje individ) och tillsammans med Kunskapsskolans sex framtidsförmågor blir vår gemensamma kompass.

Andra prioriterade områden är att integrera våra nya årskurser 4 och 5 som en viktig del i helheten, samt att utveckla hur vi arbetar i workshop. Vi har i år skapat en tydligare struktur för hur arbetet i workshop ska gå till, med tydliga start och sluttider som är mer gemensamma för skolan.

Nyheter på skolan

Närda
Närda är Kunskapsskolans nya matleverantör från och med nu vilket medför en del nya rutiner. Det erbjuds alltid en vegetarisk/vegansk rätt och en med kött (nöt/fisk/fågel). Allt kött har Sverige som ursprungsland. Läs mer om Närda på deras hemsida.

Utemiljö år 4 och 5
Skolgården för årskurs 4 och 5 är ett pågående projekt som kommer att växa undan för undan. En mindre yta med konstgräs är färdigställd, vi väntar på leverans av bl a utemöbler, pingisbord, badminton, basketkorg och bandymål vilket bör vara på plats inom de närmsta två veckorna. Vi kommer successivt fylla på vårt förråd med rastmaterial efter elevernas önskemål. Som tidigare informerats om, kommer större installationer som t ex gungor och asfaltering, dröja ytterligare en tid. Vi undersöker möjligheten att få till lite mer grönska.

Café år 6-9
Från och med eftermiddag 26/8 öppnar vårt café igen. Cafét är öppet 8.45-9.00 måndagar, och 09.20-09.30 tisdag-fredag, samt 15.00-15.15 måndag-torsdag. Vi håller på att se över vårt utbud i cafét i samråd med Närda och i linje med livsmedelsverkets rekommendationer.

Mellanmål år 4-5
Mellanmål för årskurs 4 och 5 kommer att finnas till försäljning och serveras efter skoldagens slut kl 14.00. Inledningsvis kommer vi att komponera ett mellanmål själva, tills en mer varaktig lösning från Närda finns att tillgå. Det kommer att gå att köpa mellanmål styckvis, eller 10 stycken på en gång som eleven kan välja att plocka ut när den vill. Betalning för ett 10-kort kostar 200 kronor och sker hos vår koordinator Tess.

Kunskapsklubben
Klubben är en kostnadsfri fritidsklubb som är öppen 14.00-16.30 måndag till torsdag, och 14.00-15.30 fredagar. Klubben är frivillig, ingen föranmälan krävs, barnen skriver upp sig dag för dag om de stannar och stryker sig när de går hem. Klubben är öppen alla skoldagar, ej studiedagar och lov. Närmare överenskommelse om vilka dagar ni vill att era barn stannar, kan göras med barnets handledare.

Utvecklingssamtal
Hoppas ni fått givande utvecklingssamtal/välkomstsamtal och att eleverna känner sig motiverade att sätta igång med sina nya terminsmål. Vi följer upp ny information vi fått genom samtalet under nästkommande vecka. Fredag 30/8 ska alla lärare i årskurs 6-9 ha skrivit in både terminsmål och slutmål i den individuella studieplanen och alla elever ska ha blivit tilldelade en individuell ph-tid. På ph-samtalet följer handledaren upp veckomålen kontinuerligt. Under vecka 43 får alla elever och vårdnadshavare en återkoppling på hur eleverna ligger till i förhållande till sina mål. Målen kan komma att revideras i samband med utvecklingssamtalen i januari.

Årskurs 4 och 5 genomför sina samtal under vecka 36 och slutför studieplanerna under vecka 37.

Föräldramöten
Ni kommer inom kort att få en inbjudan till föräldramöte av respektive arbetslag. Vi genomför ett möte per termin. I samband med föräldramöten i årskurs fyra till sju kommer ni få mer information om vårt arbetssätt och våra pedagogiska verktyg.

Veckobrev
Varje fredag skickar lärarna ut veckobrevet med information om veckan som varit och kommande vecka. Om ni inte får något veckobrev, kontakta i första hand ert barns handledare.

Lärarnas arbetstid och kontakt
Lärare på Kunskapsskolan arbetar i princip 08.00-16.30 alla dagar i veckan. Vill ni komma i kontakt med lärarna är det bäst att maila dem och be dem att ringa upp er. Lärarna ringer tillbaka samma dag eller senast dagen efter. Är det något akut så kan ni ringa till vår koordinator Tess på nummer 073-3173445 . Rektor når ni enklast genom att maila.

Planerade studiedagar, lovdagar och skolavslutning HT 2019
1/10 - Hel studiedag. Skolan stängd för elever
16/10 - Hel studiedag. Skolan stängd för elever
v.44 Höstlov
16/12 - Hel studiedag. Skolan stängd för elever
19/12 - Skolavslutning

Martin Norin - rektor
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.