Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Oktober 2019

Hej!

Hösten har gjort entré och vi går nu in i vår första period av utvärdering. Våra nya elever och medarbetare börjar känna sig mer trygga i både relationer och med arbetssättet. Ett nytt läsår innebär alltid en period av grupprocesser och sökande efter tillhörighet, som vi nu kommit en bra bit framåt i. Vi lär känna varandra bättre och bättre vecka för vecka.

Mitterminssamtal vecka 43
Onsdag den 16/10 är det studiedag. Under denna dag kommer lärarna att genomföra läsårets första utvärdering av sin egen undervisning och elevernas måluppfyllelse, samt genomföra klasskonferenser där relevant information lämnas över från ämneslärare till handledare. Närvaron kommer också att följas upp på individnivå, och skolan är skyldig att utreda frånvaro som är 20 procent eller mer och informera hemkommunen.

Under vecka 43 kommer handledarna gå igenom relevant information med eleverna och hur de ligger till i förhållande till sina terminsmål och vad som ska prioriteras framöver. Vårdnadshavarna får en sammanfattning av detta på mail från handledaren. Detta gäller alla årskurser.

Elevråd
Ett nytt elevråd har nu utsetts genom att varje basgrupp har tagit fram en representant och en suppleant.

Halloweenfest 25/10
Fredag den 25/10 har vi traditionsenligt en halloween-fest på skolan där det är frivilligt men tillåtet att klä ut sig. Inga masker som döljer ansiktet är dock tillåtet. Festen pågår från cirka klockan 12.00 till 14.00 och organiseras av elevrådet och brukar innebära disco, film, frågesport, maskerad och pyssel.

Kunskapsklubben stängd vid APT
För att alla medarbetare ska kunna delta på skolans arbetsplatsträff (APT)kommer klubben hållas stängd dessa dagar. APT sker en gång per månad. Information om vilka dagar detta är finns i vårt kalendarium som ni hittar på hemsidan.

Informationsmöten för nya elever inför hösten 2020
Vi kommer hålla informationsmöten tisdagen den 19/11 och onsdagen den 27/11 här på skolan med start 18.00 och slut 20.00. Mötet riktar sig till de som eventuellt vill börja hos oss till nästa läsår i årskurs 4,6 och 7. Om ni känner någon som funderar på att byta skola uppskattar vi om ni tipsar om att de kan komma och besöka oss dessa datum.

Lovskola
Elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet får en kallelse till lovskola i samband med sitt mitterminssamtal. Lovskolan sker 09.00-12.00 måndag och tisdag v.44.

Moderna språk är viktigt
De språk vi erbjuder som språkval är spanska, franska och tyska. Dessa kallas “moderna språk”. Elever som läser moderna språk får betyg i 17 ämnen och kan nå ett maximalt meritvärde på 340 poäng. Elever som inte läser moderna språk, får betyg i sina 16 bästa ämnen och kan få ett maximalt meritvärde på 320 poäng. Modersmål kan inte ersätta moderna språk, men kan räknas in bland de 16 bästa ämnena. Vi vill att så många som möjligt läser ett modernt språk och därmed har chans på 10-20 extra meritpoäng.

Planerade studiedagar, lovdagar och skolavslutning HT 2019
14/10 APT - Klubben stängd
16/10 - Hel studiedag. Skolan stängd för elever
v.44 Höstlov
11/11 APT - Klubben stängd
16/12 - Hel studiedag. Skolan stängd för elever
19/12 - Skolavslutning

Martin Norin - rektor
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.