Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Hej!

Vårsolen har börjat titta fram precis lagom till terminens första lov - sportlovet. Under de senaste veckorna har vi haft ett gemensamt trygghet- och trivselprojekt i alla årskurser med namnet “Drömskolan” som kommer färdigställas veckan efter lovet och det ska bli mycket spännande att se resultatet.

Kunskapsskolans årliga enkät till elever och vårdnadshavare
Veckan efter sportlovet kommer alla våra elever och alla vårdnadshavare som har sin mailadress registrerad hos oss få en enkät skickad till sig. Enkäten är öppen 2 mars till 17 mars.

Det är väldigt viktigt för oss att ni svarar på enkäten och att vi får en så hög svarsfrekvens som möjligt. Alla adresser är unika, vilket betyder att om ni är två vårdnadshavare, önskar vi svar från båda två - även om ni skulle vara helt överens i alla frågor.

Vi använder resultatet som en viktig del i vårt utvärderings- och utvecklingsarbete. Ytterligare information om enkäten skickas separat från handledarna måndag 2 mars.

Mitterminsrapport
I mitten av varje termin gör lärarna en större uppföljning av sin undervisning och elevernas arbete. Mellan den 23 mars och den 3 april kommer ni att få ta del av relevant information kring hur era barn ligger till i förhållande till de mål som sattes upp för terminen.

PISA 18 mars
Den 18 mars kommer elever födda 2004 på vår skola att delta i förstudien till den stora PISA studien som genomförs 2021. PISA står för Programme for International Student Assessment och genomförs på uppdrag av den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Provet mäter elevernas kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Berörda elever och vårdnadshavare kommer att få mer information om detta.

Kalendarium
v.9 Sportlov
9/3 APT- Klubben stänger 15.00
10/4 Helgdag - skolan stängd
v.16 Påsklov
20/4 APT- Klubben stänger 15.00
24/4 - Halv studiedag
1/5 Helgdag - skolan stängd
v.19-20 Årskurs 8 har prao
20/5 Kunskapsjoggen för hela skolan
21/5-22/5 Lov
25/5 APT- Klubben stänger 15.00
3/6 Föräldraråd 18.00-19.00
8/6 Halv studiedag
11/6 Skolavslutning

 

Martin Norin - rektor
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.