Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Maj 2020

Hej!
Vårterminen är på väg in i sitt slutskede och snart kan vi summera ett läsår med både väntade och oväntade utmaningar, men även många härliga stunder, utveckling och fina resultat. Glädjande nog kan vi se att frånvaron bland eleverna har minskat den senaste tiden och de kommande veckorna ska vi göra allt vi kan för att få till ett bra avslut inför betygsättningen som sker måndag 8 juni.

Skolavslutningen blir inte som vanligt i år
För att minska risken för smittspridning av covid-19 kommer vi att hålla skolavslutningen basgruppsvis i år och tyvärr kan vi inte ta emot besök av föräldrar eller andra anhöriga. Vi anordnar inte heller någon skolbal eller liknande för årskurs 9. Detta är i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket även Botkyrka kommun kommunicerat till alla sina skolor. Det känns såklart mycket tråkigt, då det är något som brukar vara en höjdpunkt och som eleverna sett fram mot. Vi ska försöka få till en trevlig avslutning inom ramen för de restriktioner vi måste förhålla oss till. Mer detaljerad information kring respektive årskurs får ni i veckobreven.

Utflykter och aktiviteter anpassas
I slutet av terminen brukar vi göra en del trevliga utflykter och aktiviteter. Det kommer vi göra i år också, men vi kommer se till att vi följer riktlinjerna och inte samlas i större grupper samt inte använder kollektiva färdmedel.

Stabila resultat i elev- och föräldraenkäten
Vi har fått resultaten av årets enkäter och vi kan konstatera att vi har stabila resultat där flesta frågorna går lite upp, och vi har inga stora nedgångar. Det som är mycket glädjande är att vi når höga nivåer (andel som satt betyget 4 eller 5 på en 5-gradig skala) kring att eleverna anger att de trivs i skolan (81%), att lärarna på skolan är bra (88%), och att de får ett bra stöd av sin personliga handledare (90%). Vi kommer att fortsätta vår analys av resultaten när vi börjar planera inför nästa läsår och sätta nya mål kring vad vi ska utveckla.

Organisationen inför HT 2020 är under planering
Planeringen av organisationen och tjänstefördelningen nästa läsår är i full gång och vi hoppas kunna kommunicera exakt hur det blir i slutet av maj. Nedan följer de beslut som i dagsläget redan är fattade;

Till HT 2020 har vi beslutat att dela upp nuvarande årskurs 4 på tre mindre basgrupper i årskurs 5 och fylla på med några nya femmor. Vi kommer även ha två mindre basgrupper i årskurs 4 som vi inte fyller på så att de blir fulla. Totalt sett kommer därför elevantalet i årskurs 4 och 5 vara detsamma som i år - det blir inte fler elever.

Årskurs 6 kommer bli fyra basgrupper där våra två femmor från i år kommer fördelas på de fyra grupperna.

Årskurs 7 kommer bli fyra basgrupper bestående av elever från de tre basgrupperna i nuvarande årskurs 6. Viss omflyttning av nuvarande elever kommer att ske då vi av erfarenhet vet att det blir bättre än att starta en grupp där alla är nya.

Vårt långsiktiga mål är att det ska bli två-parallellt i årskurs 4 och 5, sedan fyr-parallellt i årskurs 6-9.

Med vänlig hälsning,
Martin Norin
Rektor Kunskapsskolan Tumba

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.