Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2020

Hej!

Hösten har gjort entré, ungefär halva terminen har gått, och nu går vi in i vår första period av utvärdering. Tack för ett bra samarbete vid genomförandet av våra digitala föräldramöten!

Idrottsundervisningen
Vi arbetar på en lösning för att få komma tillbaka in i hallen från och med vecka 45 och ser över vilka alternativ som finns om vi får fortsatt nej till det. Vid ett tillträde till hallen kommer vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolor och idrottsföreningar samt ha skärpta städrutiner. Vi har en pågående dialog med Alfa Laval kring detta. Eleverna och idrottslärarna har gjort ett strålande arbete hittills med att anpassa sin undervisning utifrån rådande situation.

Kompetensutveckling och mitterminssamtal
Under studiedagen 14/10 genomförde vi en föreläsning för alla lärare kring elever med NPF och de svårigheter elever med dessa olika diagnoser kan ha i skolan samt hur vi kan hjälpas åt för att möta detta. Vi hade även ett pass där alla lärare fick tips och diskuterade olika metoder för stöttning av lärandet under ledning av en av våra förstelärare.

Vi genomförde även läsårets första utvärdering av undervisningen och elevernas måluppfyllelse, samt klasskonferenser där relevant information lämnas över från ämneslärare till handledare. Under vecka 43 kommer handledarna gå igenom information med eleverna om hur de ligger till i förhållande till sina terminsmål och vad som ska prioriteras framöver. Vårdnadshavarna får en sammanfattning av detta på mail från handledaren. Detta gäller alla årskurser.

Studion
Studion är den plats på skolan där våra två specialpedagoger arbetar med att ge extra stöd till enskilda elever både individuellt och i mindre grupper. Vilka elever som får tider där beslutas av skolans elevhälsoteam utifrån elevernas behov. Att ha tider regelbundet i studion över tid räknas som särskilt stöd vilket ges om behovet bedöms som omfattande, och då beslutar skolan om åtgärdsprogram. Kortare insatser i Studion där elever får extra hjälp med strategier eller specifik färdighetsträning räknas inte som särskilt stöd, utan som en extra anpassning.

Skolgården fortsätter att förbättras
Nu har vi monterat fyra nya basketkorgar med tillhörande nät på den asfalterade fotbollsplanen vilket gör det möjligt att både spela fotboll och basket på planen. Vi väntar fortfarande på en basketkorg till skolgården för årskurs 4 och 5, där ska det även tillföras ytterligare en “King-ruta”.

Mopedbilar
Så kallade EPA eller Mopedbilar har blivit allt mer populära. Vi har nu kommit till den punkt att det är så många så att de inte längre ryms på skolgården utan de hänvisas till infartsparkeringen istället. Vi behöver även ta med aspekten kring trafiksäkerhet i beräkningen, speciellt vid skoldagens slut. Förändringen börjar gälla från vecka 45.

Elevråd
Ett nytt elevråd har nu utsetts genom att varje basgrupp har tagit fram en representant och en suppleant.

Halloweenfirande 23/10
Fredag den 23/10 är sista dagen innan höstlovet och då har vi traditionsenligt halloween-firande på skolan. Det är frivilligt men tillåtet att klä ut sig. Inga masker som döljer ansiktet är dock tillåtet. Elevrådet organiserar aktiviteterna. I år kommer vi tyvärr inte kunna ha vårt populära disco på grund av restriktioner kring covid-19.

Digitala informationsmöten för nya elever inför hösten 2021
Vi kommer inte ha fysiska informationsmöten i år, utan dessa kommer genomföras digitalt. Information kommer att finnas på vår hemsida. Vi kommer ta emot två nya grupper i årskurs 4 och fylla på med elever i årskurs 5, 6 och 7 i mån av plats. Om ni känner någon som är intresserad av att börja hos oss rekommenderar vi att ni ber dem ställa sig i kö via vår hemsida så snart som möjligt. Vi har för närvarande några platser kvar i årets årskurs 6 och några platser kvar i årets årskurs 4.

Planerade studiedagar, lovdagar och skolavslutning HT 2020
14/10 - Hel studiedag (elever ej i skolan, Kunskapsklubben är stängd)
v.44 - Höstlov (elever lediga)
10/11 - Halv studiedag
12/10 - Temadag Nobel
14/12 - Hel studiedag (elever ej i skolan)
18/12 - Skolavslutning


Trevlig helg!

Martin Norin - rektor

martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.