Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Januari 2021

Välkomna tillbaka till en ny termin och ett nytt år!

Med anledning av nulägesbeskrivningen av rådande pandemi och de nya direktiv som kommit från regering och myndigheter har vi beslutat om delvis fjärr- och distansundervisning på skolans högstadium januari ut, därefter tar vi ett nytt beslut. Ni som är vårdnadshavare till elever på högstadiet kommer få mer information från era barns handledare.

Att vi arbetar delvis på distans ökar våra förutsättningarna för att minska trängsel på skolan samt gör att belastningen på kollektivtrafiken blir lägre. Samtidigt får skolan svårare att utföra undervisningsuppdraget med samma kvalitet. Vårt arbetssätt med personlig handledning och digital lärplattform ger oss ändå förhållandevis goda förutsättningar för att genomföra bra fjärr- och distansundervisning. Vi följer utvecklingen noga för att kunna göra adekvata bedömningar inför nya beslut och informerar löpande om vad som gäller. Tack för ert samarbete!

Nationella proven ställs in
Skolverket har beslutat att ställa in de nationella proven för årskurs sex och nio vårterminen 2021.

Prao genomförs på skolan
Det blir ingen extern prao för årskurs 8 eller 9 denna termin. Årskurs 9 kommer att genomföra en kurs kring frågor som rör arbetslivet lokalt på skolan i april.

Vinteridrottsdag ställs in
Tyvärr måste vi ställa in årets vinteridrottsdag på grund av rådande läge. Vi kommer istället ha vanlig skoldag.

Skolenkäten från Skolinspektionen
Vartannat år genomförs skolenkäten på uppdrag av Skolinspektionen. Den 18 januari är det dags igen för oss på Kunskapsskolan Tumba. Enkäten besvaras av elever i årskurs 5 och 9, samt av lärare och vårdnadshavare. Enkäten besvaras mellan 18 januari och 1 mars och separat information skickas ut 18 januari. Vårdnadshavare kan besvara enkäten på svenska, arabiska, engelska, dari, ryska, somaliska, finska, kurmancî (nordkurdiska), romani chib arli eller sorani (sydkurdiska). Eleverna besvarar enkäten på plats i skolan.

Digitala föräldramöten under vårterminen
Alla årskurser kommer att genomföra ett föräldramöte under terminen. Kallelse till dessa får ni i veckobreven som skickas ut av respektive arbetslag på fredagar. Föräldramöten kommer hållas digitalt på distans precis som förra terminen.

Nya kursplaner
I augusti 2021 införs nya kursplaner för Sveriges grundskolor. Vi har redan lagt en planering för implementering av kursplanerna och kommer arbeta med det under vårterminen. De nya kursplanerna innebär ingen ny förändring av betygssystemet, däremot innebär det justeringar i kunskapskraven. Läs mer information från Skolverket här.

Kalendarium VT 2021
25/2 Halv studiedag
1/3-5/3 Sportlov (v.9)
8/3 Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät öppnar
17/3 Studiedag
28/3 Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät stänger
30/3 Temadag (elever går i skolan)
22/4 Halv studiedag
2/4-9/4 Påsklov (v.14)
13/5 Helgdag/Lov
14/5 Studiedag
7/6 Studiedag
11/6 Skolavslutning

Med gott hopp om en bra termin och ljusare tider!

Martin Norin - rektor
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.