Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

April 2021

Hej!

Det epidemiologiska läget
Kunskapsskolan deltog igår, den 21/4, på Smittskydd Stockholms samverkansmöte med skolhuvudmän. Smittskyddet informerade då om att det ser ut som att vi i Stockholm har nått en platå gällande smittspridning, men smittskyddet är tydliga med att det är för tidigt att dra någon 100% slutsats om detta. Glädjande för vår verksamhet är att vi den senaste veckan inte fått kännedom om nya fall med konstaterad Covid 19 i verksamheten. I skrivande stund har jag kännedom om en handfull persone som är hemma i karantän då en familjemedlem fått konstaterad Covid 19.

Utökning av närundervisning från 3 maj (v.18) - men fortsatt delvis distans
Skolverket uppmanar sedan en tid tillbaka grundskolor att återgå till mer närundervisning. Vi har under hela terminen varit i ett läge där vi vägt fördelar och nackdelar mot varandra gällande närundervisning och distansundervisning och min bedömning är att vi klarat det väldigt bra. Men både lokalt och nationellt kan vi se att distansundervisning under lång tid riskerar att leda till att elever mår dåligt och har svårare att klara skolan vilket i sig också leder till ohälsa.

Mot bakgrund av ett mer stabilt smittläge i Stockholm, Skolverkets uppmaning och elevernas behov, har jag beslutat att utöka närundervisningen med 1 årskurs per dag i högstadiet (årskurs 7-9) från och med 3 maj. Då kommer årskurs 9 vara prioriterade, eftersom de ska få slutbetyg. Schema skickas ut tillsammans med veckobrevet.

Skulle smittläget försämras har vi god beredskap för att snabbt ställa om igen till antingen full distans eller återgå till nuvarande organisation. Vi kommer efter utökningen ha en årskurs på högstadiet som har distansundervisning varje dag.

Skolans åtgärder mot minskad smittspridning

 • Minskat de sociala kontakterna för eleverna genom att inte ha storsamlingar och distansundervisning för 1 årskurs på högstadiet varje dag
 • Vi har sett över all undervisning för att undvika moment som kräver nära kontakt, detta gäller i alla ämnen.
 • Vi försöker i största möjliga mån att undvika att blanda elevgrupper
 • Justerade sluttider för att minska trängsel.
 • Vi tar inte emot externa besökare på skolan.
 • Medarbetarna har alla sina möten digitalt.
 • Vi genomför inte föräldramöten och utvecklingssamtal på plats i skolans lokaler.
 • Alla utflykter är inställda.
 • Vi har inte genomfört arbetsplatsförlagd prao.
 • Vi har handsprit tillgängligt, både i skolan och i idrottshallen.
 • Vi har extra covidstäd varje dag i både idrottshall och i skolan - det gäller till exempel alla handtag/ledstänger.
 • Under hela lunchen har vi en matvakt som uppmanar att eleverna håller avstånd och använda handsprit.
 • Vi informerar eleverna regelbundet om att hålla avstånd, stanna hemma vid symtom och om att de behöver vara extra noggranna med sin handhygien.
 • Vi har satt upp affischer för att påminna eleverna om avstånd och handtvätt.

Övergripande riktlinjer covid-19
Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan, förutsatt att ingen i familjen har bekräftad covid-19 se nedan för vad som gäller då. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man ska testa sig för covid-19. Under tiden man inväntar tid för test och testsvar stannar man hemma. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan om man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd.

Riktlinjer för elever med bekräftad covid-19 infektion i familjen
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för när en familjemedlem är bekräftat sjuk i covid-19. När en person i ett hushåll är konstaterat sjuk i covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler av vården, exempelvis att man ska stanna hemma under inkubationstiden. Elever som har fått förhållningsregler från vården ska följa dem.

Eleven ska då då stanna hemma från skolan och sjukanmäla sig. Skolan kommer erbjuda distansundervisning. Vi kan dock inte bedriva distansundervisning fullt ut till enskilda elever.

Utökad testning av asymtomatiska nära kontakter
Högstadieelever (årskurs 7-9) ska nu testas om de är nära kontakter till en bekräftat sjuk person. Eleven ska då då stanna hemma och boka tid för testning. Under tiden eleven inväntar testresultat kan eleven komma till skolan förutsatt att eleven är symtomfri.

Vänligen,
Martin Norin
Rektor Kunskapsskolan Tumba

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.