Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev augusti 2021

Hej och varmt välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

Jag hoppas att alla har haft en fin sommar och precis som jag känner er laddade inför ett nytt läsår Vi håller tummarna för att pandemi-läget håller sig stabilt och att restriktionerna lättar så att vi kan arbeta på i lugn och ro.

Läsåret 20/21 var minst sagt en utmaning. Jag är både glad och stolt över hur vi lyckades upprätthålla en hög kvalitet på undervisningen trots pandemin och de svårigheter detta medförde.

Vi följer myndigheternas riktlinjer
Vi kommer fortsatt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Även om vuxna till stor del är vaccinerade så kan fortfarande våra elever bli smittade och sjuka.

Myndigheterna har beslutat att skolan inte längre själva kan besluta om distansundervisning som en förebyggande åtgärd, utan det är något som enbart det lokala smittskyddet beslutar om på förekommen anledning. Därför kommer vi att starta upp läsåret med alla våra elever på plats och göra det vi kan för att minska trängsel mellan eleverna.

Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens, Arbetsmiljöverkets, Skolverkets och de regionala smittskyddens rekommendationer. Rekommendationerna uppdateras löpande utifrån hur situationen utvecklas. Kunskapsskolans riktlinjer gäller samtliga medarbetare och elever, oavsett om man har antikroppar mot covid-19 eller inte. Riktlinjerna gäller även vaccinerade medarbetare och elever.

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan, om inte andra riktlinjer getts av vården eller Folkhälsomyndigheten exempelvis vid familjekarantän eller efter resor. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska medarbetare och elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Inga externa besökare
Vi kommer tyvärr inte att kunna ta emot externa besök (t ex vårdnadshavare) vid höstterminens start. Detta innebär att utvecklingssamtal och föräldramöten kommer att ske digitalt även i höst.

Vi ser fram emot ett nytt läsår och önskar alla nya och gamla elever välkomna!

Med vänlig hälsning
Martin Norin, Rektor Kunskapsskolan Tumba

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.