Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2021

Nu har höstterminen verkligen kommit igång och sommaren börjar kännas allt mer avlägsen. Jag vill passa på att rikta ett tack för er medverkan vid utvecklingssamtalen, vi på skolan upplever att det flutit på smidigt och att det varit givande samtal. Vi hoppas på ett mer “vanligt” år där lärarna bland annat kommer att genomföra ett spännande gemensamt projekt gällande utveckling av undervisningen.

Information om covid 19
Från och med 29 september upphörde de flesta av Folkhälsomyndighetens restriktioner kring covid-19, även de restriktioner som riktar sig mot skola. Bakgrunden till detta är den höga vaccinationstäckningen i landet.

Förändringar och kvarstående åtgärder
Även om restriktionerna upphörde den 29 september är det några saker som gäller som tidigare:

 • Det är viktigt att elever, vårdnadshavare och skolpersonal stannar hemma vid symtom på sjukdom och tar PCR-test
 • För den som är ovaccinerad gäller fortfarande samma regler kring nära hushållskontakter, det vill säga stanna hemma och ta test om någon i hushållet testat positivt
 • Smittspårning kommer fortfarande att genomföras vid bekräftade fall och de som har varit i nära kontakt med en bekräftat sjuk person under den smittsamma perioden kommer även fortsättningsvis rekommenderas testning. Detta gäller inte fullt vaccinerade personer.
 • Vid hemkomst från utlandsresor ska den som är ovaccinerad genomföra test, detta gäller till och med den 31 oktober

Vaccination av åldersgruppen 12-15 år
Folkhälsomyndigheten har beslutat att landets 12-15-åringar också ska vaccineras. I region Stockholm är det nu möjligt att boka tid för vaccination för åldersgruppen på samma sätt som för övriga befolkningen. Regionen kommer också, tillsammans med skolhälsovården, att genomföra vaccinationer av åldersgruppen i skolan. Detta kommer att dröja ett tag och regionen arbetar med att ta fram en plan för det arbetet. Mer information kommer om vaccination i skolan. Jag vill också passa på och uppmana er att boka vaccination för era barn så att vi så snabbt som möjligt får en hög vaccinationstäckning.

Hållbar utveckling och “Grön flagg”
Kunskapsskolan har har tagit fram ett antal fokusområden för de kommande tre åren, där “hållbarhet i allt vi gör” är ett område vi kommer att arbeta aktivt med. Vi på Kunskapsskolan Tumba kommer arbeta för att bli “grön flagg” certifierad. Grön flagg är en del av “Håll Sverige rent”. Läs mer om den här.

Hållbar utveckling innehåller inte enbart sådant som rör miljöfrågor, utan även sådant som rör hälsa och demokratifrågor av olika slag. Vi är i uppstartsfasen av ett “Hållbarhets-råd” som leds av vuxna men som ska samverka med elevrådet. Till stöd för arbetet kommer vi använda oss av FN:s 17 globala mål. Läs mer om dessa här.

Fredag den 1 oktober genomför vi en temadag kring miljö och hållbarhet.

Ny arena
Vi har nu färdigställt renoveringen av vår stora föreläsningssal som vi kallar för “Arenan”. Renoveringen består av nymålade väggar, nytt golv, ny Led- belysning, ny projektor och nytt ljudsystem samt nya mjuka säten med uppfällbara skrivskivor.

Moderna språk är viktigt
Språkkunskaper blir allt mer efterfrågat på arbetsmarknaden. Alla som läser språkval läser 17 ämnen och söker till gymnasiet med summan av betygspoängen från 17 ämnen. De som inte läser språkval ansöker till gymnasiet med summan av betygspoängen på 16 ämnen. Modersmål räknas inte som ett 17:e ämne, men alla som får betyg i modersmål kan räkna med det i summan av sina 16 bästa betyg.

Beslut om undantag från att läsa moderna språk beslutas av rektor.

Idrott på morgonen - ökad möjlighet till träning och rörelse
Idrottslärarna erbjuder frivillig träning på morgonen innan basgruppssamlingen för årskurs 6 till 9 två dagar i veckan i idrottshallen. Träningen har olika teman och planeras i samråd med intresserade elever.

Teknik-klubb med programmering och 3D-printing
På torsdagar mellan klockan 15:00 och 16:00 kommer det finnas möjlighet för elever i årskurs 6-9 att utöva sitt intresse för programmering och 3D-printning på skolan i vår nystartade teknik-klubb.

Informationsmöten inför antagning av nya elever åk 4-7
Vi planerar att genomföra informationsmöten på plats precis som tidigare år, innan pandemin. Om ni känner någon som är intresserad av att börja hos oss får ni gärna hänvisa till följande datum under höstterminen;

Onsdag 24/11 18:00-19:30
Tisdag 30/11 18:00-19:30

Kunskapsporten för vårdnadshavare
Nu lanserar Kunskapsskolan möjligheten för dig som vårdnadshavare att logga in i Kunskapsporten och ta del av bland annat ditt barns loggbok. Syftet är att underlätta för dig som vårdnadshavare att följa ditt barns skolgång.

Gör så här:

 1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www).
 2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med Mobilt BankID.
 3. Klart!

På sidan du som vårdnadshavare först kommer till i Kunskapsporten finns tips för att komma igång och hitta rätt. För dig som har fler än ett barn hos oss finns möjlighet att välja vilket av dina barn du vill se information för. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter.

Har du frågor?
Behöver du hjälp att hitta i Kunskapsporten är det en god idé att fråga ditt barn.

För teknisk support, synpunkter och förslag på förbättringar, kontakta: vardnadshavarinloggning@kunskapsskolan.se.

Kalendarium:

 • 20/10 Hel studiedag - mitterminsprognos
 • 21/10 Halv studiedag
 • 1/11-5/11 (v44) Höstlov
 • 21/12 - Skolavslutning

Med vänlig hälsning
Martin, rektor Kunskapsskolan Tumba
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.