Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Henrik von Knorring berättar om händelser på skolan.

November 2022

Hej,
Hösten har sedan ett par veckor tillbaka gjort entré och efter en fin första halva av terminen för såväl nya som gamla elever börjar vi närma oss höstlovet. Vi har haft en hel del aktiviteter utanför skolan, vilket fortfarande, efter åren med pandemi, känns som en riktig lyx att kunna genomföra! Vi har bland annat haft friluftsdagar, kulturaktiviteter och jobbat med gruppövningar i närområdet.

Skolans prioriterade områden
Vi kommer att fortsätta vårt målinriktade arbete med att erhålla en studiefokuserad miljö där eleverna trivs, utmanas och inspireras av engagerade och kunniga lärare varje dag.

Ett av våra prioriterade områden är att vi ytterligare vill stärka och utveckla vår skolkultur. Skolkultur är ett begrepp som rymmer många olika delar. Det handlar om stämning och relationer mellan elever, mellan lärare och elever, om rutiner, traditioner, trygghet och trivsel. Det handlar om pluggkultur, ansträngningskultur och vilka förväntningar vi har på varandra.

Vi vill arbeta med att forma en skolkultur, där de vuxnas ledarskap och elevernas delaktighet tillsammans med våra värderingar, vi drivs av utveckling, vi når längre tillsammans, vi har höga förväntningar, vi ser kraften i varje individ, blir vår gemensamma kompass.

Ett annat prioriterat områden är att utveckla hur vi arbetar i workshop. En del i det arbetet är att årskurs 4 och 5 nu har längre pass. Vi såg att många elever hade svårt att bryta upp och ställa om vid varje lektionsbyte, så nu har vi alltså minskat antal avbrott per dag. För årskurs 6-9 har vi till detta läsår skapat en tydligare struktur för hur arbetet i workshop ska gå till, med bland annat tydligare rutiner och tydligare uppföljning av elevernas närvaro.

Prognos och mitterminsrapport
Under studiedagen 18/10 genomförde vi läsårets första utvärdering av undervisningen och elevernas måluppfyllelse. Relevant information och en prognos över elevernas utveckling i varje ämne lämnades över från ämneslärare till handledare. Under vecka 43 kommer handledarna att gå igenom med eleverna hur de ligger till i förhållande till sina terminsmål. Eleverna kommer då att få reflektera över sina studier under ett ph-samtal som ni som vårdnadshavare också bjuds in till. Ni som inte har möjlighet att delta får en sammanfattning av detta via mail från handledaren. Detta gäller alla årskurser.

Lovskola under höstlovet
På tisdag under höstlovet erbjuder vi lovskola till elever i årskurs 7, 8 och 9. Lovskolan är mellan klockan 09.00 och 14.00 och mat serveras till eleverna som deltar i lovskolan.

Ny läroplan gäller från denna termin
Grundskolans nya läroplan LGR 22 har trätt i kraft och är nu den läroplan som alla grundskolor i Sverige följer. Införandet av den nya läroplanen innebär förändringar i kunskapskraven, betygsskalan F till A är samma som tidigare. Medarbetarna på skolan har fått fördjupa sig i vad ändringarna betyder och har tillsammans diskuterat hur vi ska arbeta med den nya läroplanen. Om ni är nyfikna på vad som ändrats kan ni läsa mer på skolverkets hemsida.

Extra studietid
Sedan terminsstart erbjuder vi eleverna extra studietid. Eleverna har möjlighet att stanna i skolan och få hjälp med sina studier efter skoltid. För elever i årskurs 6-9 gäller tisdagar och torsdagar klockan 15.00-16.00. För eleverna i årskurs 4 och 5 gäller torsdagar klockan 14.00-15.00 för lästräning med Maria Filén eller så kan de stanna kvar på skolan och göra sina uppgifter på klubben måndag-torsdag. Detta är ett bra tillfälle att i lugn och ro göra läxor eller andra skoluppgifter, så jag passar på att slå ett slag för denna aktivitet.

Elevråd
Ett nytt elevråd har nu utsetts genom att varje basgrupp har tagit fram en representant och en suppleant.

Halloweenfirande 28/10
Fredag den 28/10 är sista dagen innan höstlovet och då har vi traditionsenligt halloween-firande på skolan från klockan12.30. Det är frivilligt men tillåtet och uppskattat att klä ut sig. Inga masker som döljer ansiktet är tillåtna. Elevrådet organiserar aktiviteterna för denna dag och vi brukar alltid ha det väldigt roligt! Kika gärna in på våra konton på sociala medier så får ni ser mer av firandet.

Informationsmöten för nya elever inför hösten 2023
På torsdag 10 november och onsdag 16 november klockan 18.00-20.00 håller vi informationsmöten på skolan. Vi kommer ta emot två nya grupper i årskurs 4 och fylla på med elever i årskurs 5, 6 och 7 i mån av plats. Om ni känner någon som är intresserad av att börja hos oss rekommenderar vi att ni ber dem ställa sig i kö via vår hemsida så snart som möjligt. Vi har för närvarande några platser kvar i årets årskurs 4, 5 och 6. Under våren kommer vi att genomföra ytterligare ett informationsmöte måndag den 18 januari klockan 18-20. Vi kommer också välkomna alla, som är intresserade av att se hur skolan fungerar en vanlig skoldag, till ett Öppet hus torsdag 26 januari.

Personalförändringar
Issa Gabriel har valt att avsluta sin anställning hos oss. Sista dagen för Issa tillsammans med eleverna är på fredag 28/10. Vi tackar Issa för tiden hos oss och önskar lycka till i framtiden. Rekryteringsprocessen pågår och en ersättare kommer att presenteras inom kort.

Ny tradition - skolans julmarknad
Som ett led i att utveckla vår skolkultur så kommer vi starta en ny tradition på skolan. Vi välkomnar alla intresserade till att ta del av vår julmarknad. Julmarknaden kommer att gå av stapeln under terminens sista dagar och äga rum utomhus på vår innergård. Under julmarknaden kommer eleverna bland annat uppträda med sång och musik, sälja bakverk och pyssel som de själva skapat. Är det någon som kan hjälpa till på något sätt så tveka inte att höra av er. Det kan handla om att sponsra oss med rekvisita som exempelvis försäljningsstånd eller hö.

Kalendarium
28/10 - Halloweenfirande
v.44 - Höstlov (elever lediga - elever i behov har lovskola på tisdag)
9/12 - Temadag Nobel
15/12 - Halv studiedag
19/12-20/12 - Skolans Julmarknad
21/12 - Skolavslutning
9/1 - Skolstart Vt 2023

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till mig eller ditt barns handledare.

Med vänlig hälsning,
Henrik von Knorring
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.