Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Henrik von Knorring berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev november 2023

Hej!

Elever och skolpersonal är nu tillbaka efter ett välförtjänt och välbehövligt höstlov. Fredagen innan höstlovet spökade det ordentligt i skolan. Vårt nya elevråd ordnade med halloween-aktiviteter med bland annat ansiktsmålning och halloween-disco. Skolans elevråd är sedan några veckor igång med möten som delvis organiseras i olika utskott, (skoltidning, mat- och rastutskottet samt eventutskottet). Basgrupperna har också utsett sina representanter. Eventutskottet har som sagt redan anordnat en aktivitet, mat- och rastutskottet kommer också sätta sitt avtryck inom kort. Mer om det kommer man kunna läsa i första numret av skoltidningen som planeras komma ut vecka 48.

Prognos och mitterminsrapport
Under studiedagen den 12/10 genomförde vi läsårets första utvärdering av undervisningen och elevernas måluppfyllelse, som är en del av vårt kvalitetsarbete. Relevant information och en prognos över elevernas utveckling i varje ämne lämnades över från ämneslärarna till respektive handledare. Under vecka 42 överfördes informationen, om hur eleverna ligger till i förhållande till sina terminsmål, från handledarna till eleverna och er vårdnadshavare. Ni som inte hade möjlighet att delta, under PH-samtalet som ni bjöds in till, har fått en sammanfattning av detta på mail från handledaren. Under höstlovet bjöd vi också in elever från årskurs 8 och 9 till lovskola.

Antagning till nästa läsår
På tisdag 14 november och onsdag 22 november klockan 18.00-19.30 håller vi informationsmöten på skolan. Vi kommer ta emot två nya grupper i årskurs 4 och fylla på med elever i årskurs 5, 6 och 7 i mån av plats. Om ni känner någon som är intresserad av att börja hos oss rekommenderar vi att ni ber dem ställa sig i kö via vår hemsida så snart som möjligt. Vi har för närvarande platser kvar i årets årskurs 4, 5 och 6. Under vårterminen kommer vi att genomföra ytterligare ett informationsmöte torsdag 18 januari klockan 18.00-19.30. Vi kommer också välkomna alla, som är intresserade av att se hur skolan fungerar en vanlig skoldag, till ett öppet hus onsdag 24 januari. Mer information om det öppna huset kommer när vi börjar närma oss den 24 januari. Hör gärna av er till vår koordinator Tess via mejl tess.norberg@kunskapsskolan.se om ni har frågor kring kö och antagning.

Trygghet och trivsel - ett av skolans prioriterade områden
Som jag skrev i det förra rektorsbrevet kommer vi att fortsätta vårt målinriktade arbete med att skapa en mer en studiefokuserad miljö där eleverna trivs, utmanas och inspireras av engagerade och kunniga lärare varje dag. Vi kommer att arbeta vidare för att skapa ett mjukare klimat på skolan där vår lärmiljö främjar alla elever och vuxna i deras studier och arbete. Vi kommer även fortsätta föregående års arbete med stämning och relationer för att stärka och forma en positiv skolkultur.

Som ett led i detta genomförde alla elever en enkät för att kartlägga nuläget vad gäller upplevd trygghet och trivsel på skolan. I enkäten ser vi att en stor majoritet av eleverna trivs i skolan och känner sig trygga, vilket är glädjande. Vårt mål är givetvis att alla våra elever ska känna sig trygga och trivas i skolan och vi arbetar ständigt med frågor rörande trygghet och trivsel i skolan. Minst en basgruppsamling i veckan är dedikerad till just detta. Vi frågade även eleverna om vilka ämnen och områden de tycker att skolan ska fokusera på under basgruppssamlingarna när de tänker på trygghet och trivsel. Här lyfte eleverna studiero, språkbruk, hälsa (sömn, träning, kost) samt antimobbning.

Vi kommer efter höstlovet arbeta mer aktivt med att förändra elevernas språkbruk genom att arbeta med övningar relaterade till området på basgruppsamlingar, vi kommer även fokusera på studiero. Att använda fula ord och hårt språkbruk leder till konflikter och skapar en otrygg miljö och dålig studiero. Personalen på skolan kommer därför återkoppla via mail till er vårdnadshavare om vi hör eller upplever att eleverna använder ett olämpligt och kränkande språk. Vi vill att eleverna ska må bra, trivas och utvecklas under sina år på Kunskapsskolan så att de står rustade inför gymnasiet och arbetslivet och förstår att hur vi pratar med varandra är en framgångsfaktor och en väsentlig del av att klara sig bra i både ungdomslivet och i vuxenlivet. Vi påminner även om skolans ordningsregler som ni finner här

Händelser i vår omvärld och i vårt närområde
Vi lever tyvärr i en tid som präglas av ökat våld och konflikter i både närområdet och omvärlden. Vi vuxna på skolan försöker lyssna in alla våra elever och uppmanar alltid till att prata med en vuxen som de känner förtroende för om det är något som inte känns bra.

Det kan uppstå en känsla av att inte orka ta in allt obehagligt som händer och en ovilja att följa nyhetsrapporteringen. Vi gör avvägningar kring det, då vi vet att saklig information kan bidra till lugn och trygghet. Vi vill också ge en bredare bild än de alternativa kanaler med olika typer av influencers som till exempel Tiktok erbjuder. Därmed sagt att vi kommer fortsätta med dialog, nyhetsbearbetning och genomföra olika aktiviteter kring aktuella värdegrundsfrågor på våra samlingar.

Idag har vi inga indikationer på att elever på vår skola är involverade i någon form av gängkriminalitet, även om våra elever så klart påverkas av allt som pågår i deras närområden på olika sätt. Vi har också en bra samverkan med berörda myndigheter. Nedan kommer lite information från Länsstyrelsen och Polisen gällande just den gängrelaterade kriminaliteten.

Gängrelaterad kriminalitet- information från Länsstyrelsen och Polisen
Den 1 juli 2023 började en ny lag gälla som säger att det är straffbart att involvera barn och ungdomar i brottslig verksamhet.

Ur de kriminellas synvinkel finns flera fördelar med att rekrytera unga. Ett barn kontrolleras inte av polisen på samma sätt som en vuxen. Ett barn kan heller inte dömas för brott. En ung person kan också vara lättare att påverka och utnyttja. Mer utförlig information finns här.

Varningssignaler
Var uppmärksam på om ditt barn

  • ändrar attityd, döljer saker eller börjar ljuga
  • börjar umgås med äldre ungdomar eller vuxna
  • swishar pengar eller har mer egna pengar än förut
  • kommer hem med dyra saker och kläder, skaffar ytterligare en mobil
  • har nya värderingar

Saker som skyddar barn från kriminalitet

  • Aktiv fritid och trygga rutiner
  • Gå i skolan, med extra stöd om det behövs
  • Göra saker tillsammans med vuxna
  • Vuxna som säger ifrån och sätter tydliga gränser
  • Vuxna som frågar och lyssnar

Succén från ifjol återkommer - Skolans vintermarknad
Som ett led i att utveckla vår skolkultur så startade vi förra året en ny tradition på skolan. Det blev en fantastisk vintermarknad - med några hundra besökare på plats. Nu välkomnar vi alla intresserade till att ta del av årets vintermarknad. Vintermarknaden kommer att gå av stapeln den 20 december och äga rum utomhus på vår innergård, precis som förra året. Under Vintermarknaden kommer eleverna bland annat sälja bakverk och pyssel som de själva skapat. Vi vill ha ett fokus på gemenskap, hållbarhet och egen kreativitet även detta år. Återbruk och smarta lösningar som gör att vi tar vara på sådant som redan finns, använder vår egen kraft och undviker alltför stora ekonomiska utlägg. Och vi vill göra det med er! Är det någon som kan hjälpa till på något sätt så tveka inte att höra av er. Det kan handla om att skänka material till pyssel och skapande; tyger, papper, gips, glas, virke eller införskaffning av granar, belysning och dekorationer.

Vänliga hälsningar
Henrik von Knorring, Rektor Kunskapsskolan Tumba
henrik.vonknorring@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.