Ansök
Om oss

Praktisk information

Här hittar du som elev och förälder information som rör Kunskapsskolan Tyresö.

För att underlätta för dig som elev och förälder har vi samlat all information som rör skolan på den här sidan. Hittar du inte den information som du söker får du gärna mejla oss så hjälper vi dig!

Sjukanmälan

För att göra en sjukanmälan loggar du in på vår digitala plattform Kunskapsporten för vårdnadshavare.

Gör så här:
1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www)
2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.

Vid frågor kontakta koordinator.

Matsedel

Se vad som serveras på skolan framöver

Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Kalendarium


Läsår 2023/24


Vt - 24


9/1

Terminsstart

2/2

Halvdag (elever lediga från lunch)

8/2

Halvdag (elever lediga från lunch)

23/2

Studiedag

Vecka 9

Sportlov

14/3

Halvdag (elever lediga från lunch)

29/3-5/4

Påsklov

1/5

Lovdag, 1 maj

9-10/5

Lovdagar, Kristi Himmelsfärd

13/5

Halvdag (elever börjar efter lunch)

5/6

Halvdag (elever lediga från lunch)

6/6

Lovdag, Nationaldagen

7/6

Studiedag

12/6

Skolavslutning


Inloggning på Kunskapsporten för vårdnadshavare

Nu kan du som vårdnadshavare logga in på vår digitala plattform Kunskapsporten och ta del av ditt barns loggbok. Där ser du bland annat veckans planering och de senaste bedömningarna. Du som ny vårdnadshavare hos oss kan också ta del av en introduktionsutbildning till Kunskapsskolans arbetssätt.

Gör så här:
1. Gå till Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www)
2. Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankID.

Vid frågor kontakta koordinator.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du läsa om hur vi arbetar för att förhindra diskriminering och kränkande behandling på skolan.

Ledighetsansökan

Vid ansökan om ledighet görs en samlad bedömning av den enskilde elevens situation. Bedömningen ligger sedan till grund för om ledighet kan beviljas.

Trygghet

Alla människor har rätt att bli behandlade med respekt och förståelse.

Ordningsregler

Skolans ordningsregler för trygghet, trivsel och studiero.

Allergier

För att alla ska kunna känna sig trygga har vi ett fullständigt förbud mot att alla nötter, exempelvis jordnötter och mandel. Inget av detta får förtäras eller medföras in på skolans område.

Förbudet gäller även för ridkläder, eller för annan klädsel och/eller utrustning som har med pälsdjur att göra. Denna utrustning/klädsel får inte heller förvaras i elevskåp eller i annat utrymme inne på skolan.

Vi ber er även att respektera att även starka dofter, ifrån till exempel parfym eller hårspray, kan innebära en hälsofara för en del. Dessa får inte användas inne i skolan.

Utvecklingssamtal

I början av varje termin genomförs ett utvecklingssamtal tillsammans med föräldrar och elev. Där utvärderar vi tillsammans studierna och sätter upp nya studiemål och strategier för den personligt utformade utbildningen.

Forskning visar att eleverna lättare når sina mål om de är med och bestämmer om dem. Målen ska vara TUR-mål. (Tydliga, Utmanande, Rimliga) Dessa mål följs sedan upp regelbundet.

Information om modersmål

Med modersmål och förstaspråk menar man vanligtvis det eller de första språk, som barnet lär sig i tidig ålder i en miljö, där språket talas och kännetecknas av att vara huvudspråk, när man kommunicerar. En person kan med andra ord ha flera förstaspråk, till exempel genom att ha föräldrar, som talar varsitt språk.

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andraspråk och andra ämnen.

På Kunskapsskolan uppmuntrar vi alla elever med annat modersmål än svenska att läsa det som ett undervisningsämne. Föräldrar ansöker om att läsa modersmål på särskild blankett från kommunen där barnet är folkbokfört. Skolans koordinator kan hjälpa till att tillhandahålla blankett för detta. Om kommunen godkänner ansökan erbjuds en plats att få läsa modersmål på en skola i hemkommunen.

Skolskjuts

Elever i fristående grundskola kan ha rätt till skolskjuts, bekostad av kommunen. Detta gäller de elever som skulle ha beviljats skolskjuts om de gått i den skola kommunen annars skulle ha placerat dem i, så länge det inte innebär några merkostnader för kommunen. Det är eleven själv eller vårdnadshavarna som kan driva frågan i förhållande till sin hemkommun.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.