Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2018

Hej!

Tiden är snart inne för höstterminens första lov och eleverna får möjlighet att vila sig en vecka för att sedan klara slutspurten till julen.

Som ni redan känner till så genomför samtliga Kunskapsskolor en mittermins-avstämning i mitten av varje termin med syfte att följa upp alla elevers kunskapsutveckling. Lärarna går vid detta tillfälle igenom alla sina elever för att uppmärksamma om några elever behöver ytterligare anpassningar eller stöd för att klara kunskapskraven.

Hur får eleven ta del av denna information?

  • Utifrån samtal med handledaren efter höstlovet

Hur får du som förälder ta del av denna information?

  • Prata med ditt barn efter PH-samtalet vecka 45 och låt ditt barn återberätta vad som sades
  • Gå in och titta i EDS tillsammans med ditt barn och titta på bedömningar och kommentarer från lärare
  • Om ditt barn riskerar F i något ämne kontaktar handledaren dig om de insatser skolan gör i form av anpassningar eller åtgärdsprogram.

Skolfoto
Vi har, liksom andra skolhuvudmän, haft en diskussion med skolfoto-företaget kring hur vi ska hantera den nya dataskyddslagen GDPR och nu har vi det klart. Det nya avtalet innebär alltså att Kunskapsskolan återigen kommer att genomföra skolfotograferingen för alla Kunskapsskolor.

Fotograferingen sker denna vecka enligt schema.

Informationsmöten för blivande elever år 6 HT 19
Vi vet att det står många syskon i kö till vår skola. Härmed meddelas att följande datum gäller för de två informationsmöten som vi genomför. Det är samma innehåll båda kvällarna.

12 november 18-20

22 november 18-20

Halloween
Även detta år är det frivilligt att klä ut sig nu på fredag. Masker och skydd för ansiktet är dock inte tillåtet detta år heller. Denna regel gäller sedan skolattacken i Trollhättan.

Till sist önskar jag alla en trevlig Allhelgonahelg med mycket bus och godis!

Med vänlig hälsning,
Camilla Conradzon, rektor

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.