Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev september 2018

Hej,

Nu har skolan satt igång på allvar och vårt nya schema har fallit väl ut! Vi har reviderat schemat något i terminsstarten för att alla elever ska få så bra schema som möjligt och för att få allt att fungera, såväl lärare som elever har tagit med jämnmod.

Känslan jag och mina medarbetare har är att detta läsår kommer att bli det bästa någonsin för oss!

Lovskola
Alla skolor är skyldiga att erbjuda lovskola till de elever som riskerar att inte bli behöriga till de nationella yrkesprogrammen på gymnasiet. Lovskola erbjuds i årskurserna 8 och 9. Handledare informerar om det är aktuellt för just ditt barn baserat på mittermins-informationen och betygen. Vid deltagande på lovskola ska en blankett lämnas in. Denna får ni av ert barns handledare innan lovskolan börjar.

Förändringar i schemastrukturen på Kunskapsskolan Tyresö
Vi har detta läsår en ny schemastruktur. Anledningen till detta är att vi vill öka kvalitén på våra undervisningspass som heter workshop.

Elevens övergripande schema finns under fliken Schemavisaren på Kunskapsporten.

Elevens detaljerade schema finns under fliken Schema i digitala loggboken. De gråa fälten planeras med barnets handledare för en eller flera veckor i taget. Elevens veckomål utifrån den individuella studieplanen och timplanen för grundskolan ligger till grund för detta.

Kunskapsskolans grundtanke är att varje elev har ett personligt schema utifrån sin individuella studieplan och sina strategier i enlighet med vår pedagogiska modell.

Stegämnen
Alla stegämnen läses i egen takt. Eleverna är indelade i nivågrupperade kommunikationspass förutom första terminen i sexan då undervisningen sker basgruppsvis på kommunikationspassen.

NO och SO
Läses samtidigt i gemensam temakurs årskursvis
År 7-9 har 45 min X 3 moduler/vecka i SO respektive NO.
År 6 har 45 min X 2 moduler/vecka i NO och 45 min X 3 moduler i SO.

Praktisk-estetiska ämnen Ht 2018
Årskurs 6 och 9: musik och hem-och konsumentkunskap
Årskurs 7 och 8: Bild och slöjd
Termin 1: 1 undervisningspass/vecka i slöjd och bild samt valbar workshop utöver det. Eleverna läser en slöjdart per termin.
Termin 2: 1 längre praktiskt pass i hem- och konsumentkunskap var tredje vecka. 1 teoretiskt pass i hem- och konsumentkunskap var tredje vecka.

Musik
År 6: 1 undervisningspass varje vecka samt valbar workshop
År 9: 1 undervisningspass varannan vecka samt valbar workshop

Idrott
1 pass varje vecka i Dalhallen eller på skolans fotbollsplan.

Lunchtider
Eleverna äter på olika tider inom årskursen när det passar i deras schema.

Workshop
Alla workshops är nu 45 minuter och startar och avslutas gemensamt. Eleverna arbetar i samma workshop under dessa 45 minuter enligt sin planering. Lärarna har arbetat fram gemensamma riktlinjer för hur workshop fungerar.

Busshållplats
Vi har tidigare fått meddelande från föräldrar att det är stökigt vid busshållplatserna mot Haninge och Tyresö. Jag vill härmed återigen uppmana er föräldrar att prata med era barn om allvaret av att man sköter sig vid busshållplatserna för att undvika olyckor och att eleverna ska känna sig trygga. Föräldrar kommer att kontaktas om inte detta upphör!

Med hopp om en fortsatt varm höst!

Camilla Conradzon
Rektor

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.