Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Februari 2019

Hej!

Veckorna rusar fram och snart är vi i mitten på terminen och nästa vecka är det dags för sportlov. Första redovisningsperioden är över och detta innebär att samtliga elever ska ha redovisat minst 1 steg i varje ämne. Ni blir informerade om ert barn ännu inte har redovisat något steg. De elever som berörs får komma och redovisa sina steg på PH-tid.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som vårdnadshavare möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever.

Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 4 mars och stänger tidigt på morgonen den 18 mars, svara därför gärna senast på söndagen den 17 mars. Eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten startar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mejladress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mejladresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mejladress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att besvara alla dina barns enkäter.

Personlig pedagogisk tid (PPT)
Fredag vecka 12 är det dags för vårterminens första PPT-tid. Syftet med detta är att elever som ligger efter i något ämne, har haft större frånvaro eller riskerar F ska få extra mycket lärarstöd i mindre grupp för att komma i fas.Vårdnadshavare till berörda elever kommer att kontaktas av varje enskild handledare senast tisdag vecka 12.

Vårterminens betygsprognos
Direkt efter sportlovet påbörjar vi arbetet med vårens betygsprognos.

Prognos-samtalen med eleverna påbörjas vecka 13.Vårdnadshavare till elever som inte ligger i fas med sina mål får ett mail med information om detta efter elevens prognos-samtal.

Nästa års nya 6:or
Vi är i slutet på vår antagning för blivande årskurs 6 till höstterminen 2019.Det har aldrig i Kunskapsskolans Tyresös historia varit en sådan hög ja-tack frekvens vid första utskicket.Av 144 platser blev 132 platser tillsatta redan vid första antagningen.

Återstående lovdagar
vecka 16 påsklov
1 maj lov
30-31 maj lov
6-7 juni lov samt studiedag
13 juni terminsavslutning (Trollbäckens kyrka)

Med hopp om en analkande vår!
Camilla Conradzon
rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.