Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Augusti 2019

Hej!
Nu har terminen satt igång på riktigt, eleverna är igång med sina studier och alla utvecklingssamtal är genomförda!

Vi har fått vår aula renoverad under sommaren och renoveringen blev en överraskning för oss medarbetare, den blev väldigt fin! Förutom att all inredning är ny så har tekniken bytts ut helt. Varje stol har ett eget eluttag så att eleverna kan ladda sina datorer vid prov eller föreläsningar. Vi har också fått helt ny belysning, en stor och bra projektorduk och nya mikrofoner som lärarna kan använda vid stora föreläsningar. Vid kommande föräldramöte under tidig hösttermin kommer ni att få njuta av denna fina nya aula.

Webbfilter
Vi har i år valt att införa webbfilter på skolan. Detta kommer att ske för att skapa en mer studiefokuserad miljö för våra elever. Under förra läsåret testades webbfiltret på några av våra skolor och resultatet var mycket positivt och vi kunde se att studieron ökade bland eleverna. Kunskapsskolan Tyresö var en av test-skolorna

Webbfiltret kommer från Fortiguard och fungerar genom att det filtrerar elevernas nätverk på skolan. Eftersom filtret är kopplat till skolans nätverk fungerar det endast i skolans lokaler. Filtret kommer blockera sidor som är definierade som pornografi, droger, vapen, sociala medier, spel, vissa filmsidor och andra sidor som anses olämpliga att besöka under skoltid. Om en elev försöker besöka en filtrerad sida loggas detta inte, vilket innebär att varken Fortiguard eller Kunskapsskolan behandlar personuppgifter i samband med filtreringen.

Skola 24
Som tidigare meddelats så dokumenterar och rapporterar vi elevernas frånvaro via Skola24. Detta innebär att den olovliga frånvaron ska meddelas vårdnadshavare automatiskt via SMS eller e-post. Man kan också som förälder logga in på Skola24.se och ta del av sina barns hela frånvaro när som helst.

Det innebär också att frånvaroanmälan från vårdnadshavare enbart görs via telefonnummer till Skola24(se nedan) eller via Skola24.se.

Om ni i framtiden byter telefonnummer eller mailadress så är det viktigt att ändra detta i Skola24 för att ni ska kunna få frånvaromeddelanden, glöm inte att även meddela oss på skolan.

Observera att SMS med frånvaro endast skickas ut en gång per dag. Om det efter att SMS har skickats tillkommer fler frånvarotillfällen samma dag, kommer detta endast att synas på Skola24.se. Observera att även meddelande om anmäld frånvaro (det vill säga att ni frånvaroanmält ert barn) skickas ut efter första frånvarotillfället, detta för att säkerställa att ni vårdnadshavare får information om att barnet inte är i skolan.

Telefonnumret ni ringer för att anmäla frånvaro är 0515 – 86 905. Det går också bra att anmäla frånvaron direkt i Skola24. Adressen är kunskapsskolan.skola24.se. Frånvaroanmälan måste göras senast 08:00 för att vi ska kunna se vilka elever som ska vara på ph-samtal.

Vi rekommenderar även appen Skola24 som är enkel att använda.

Matematik
Detta läsår har vi ett helt nytt digitalt läromedel i matematik. Våra matematiklärare är mycket nöjda med det nya läromedlet. De har ägnat stor tid till förberedelse innan eleverna kom tillbaka efter sommarlovet. Mer information om detta kommer samtliga föräldrar att få på föräldramöten som sker i september för årskurserna 7-9.

Indelningar i ämnesgrupper
Innan eleverna återvänder till skolan förbereder vi oss för skolstarten och det nya läsåret. En stor uppgift som lärarna har är att dela in alla elever i olika konstellationer i olika grupper i varje ämne. Det är ett grannlaga arbete som läggs ner så att eleverna skall befinna sig i rätt grupper så att de får undervisning på rätt nivå. Vi får varje år önskemål från såväl elever som föräldrar om byte av till exempel kommunikationspass. Vi gör inte några byten på grund av att eleven vill gå med en annan kompis eller någon annan personlig orsak. Vi gör både schema och gruppindelningar utifrån elevens bästa så att alla får de bästa förutsättningarna för att lära sig så mycket som möjligt och nå sina mål.

Med hopp om en fin termin!

Med vänlig hälsning,
Camilla Conradzon
Rektor Kunskapsskolan Tyresö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.