Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

November 2019

Hej!

Nu är vi halvvägs till jullovet och betygsprognosen är avslutad. Prognosen genomförs av undervisande lärare för att säkerställa att alla elever ligger i fas med både sina terminsmål och slutmål i alla ämnen. Under de två kommande veckorna kommer föräldrar till barn som inte ligger i fas med sina mål att kontaktas av barnets handledare.

Nästa måndag den 11 november har vi årets första informationsmöte för elever som nu går i årskurs 5 och som är intresserade av att börja på Kunskapsskolan Tyresö nästa läsår. Vi har längre kö än någonsin och 60 syskon som vill börja hos oss i årskurs 6 hösten 2020. Detta tycker vi så klart är väldigt roligt och vi ser det som ett kvitto på att vi bedriver en väl fungerande skola där eleverna trivs.. Vi har också informationsmöte torsdagen den 21 november . Båda kvällarna har samma innehåll. Tiden för bägge mötena är klockan 18.00-20.00. Både barn och föräldrar är välkomna!

Skolråd
Torsdagen den 28 november klockan 18-20 är det Skolråd. Skolrådet består av föräldrarepresentanter från samtliga årskurser på skolan.Skolrådet är ett rådgivande organ till rektor i olika frågor och fungerar som ett bollplank för rektor. Skolrådet skall inte förväxlas med den kommunala skolans Förvaltningsråd.

De föräldrar som hade sina barn i förra årets nior har ju gått vidare med sina barn till högre studier så jag vill väldigt gärna få in 4 st nya representanter från årets sexor. Är du intresserad av att ingå i Skolrådet så kontakta ditt barns handledare som sedan lämnar över namnet till mig. Först till kvarn gäller då det enbart finns 4 platser tillgängliga. Detta för att inte gruppen skall bli alltför stor.

Workshop
Vi har under den första delen av terminen arbetat i de olika ämneslagen för att försöka minimera alltför långa muntliga redovisningar då eleverna upplever att de får svårt att få hjälp av lärarna om redovisningarna tar för stor tid av workshopen. De olika ämneslagen har olika utmaningar för att få till smidigare redovisningar så att eleverna får mer stöd under workshop. Eleverna kommer att få information om de nya rutinerna inom kort.

En glad nyhet
För en liten tid sedan kom statistiken från Skolverket angående föregående 9 :ors betygsresultat. Våra nior uppnådde ett meritvärde på 276 av 340 möjliga poäng, 96% uppnådde kunskapskraven i alla ämnen och ~100% av eleverna blev behöriga till gymnasiet. Av rikets cirka 1650 grundskolor med elever i årskurs nio placerade sig Kunskapsskolan Tyresös nior på plats 70 gällande meritvärde och plats 75 gällande kunskapskraven i alla ämnen. Vi är mycket stolta över dessa resultat och vi kan samtidigt se att eleverna hade god samstämmighet mellan de nationella proven och slutbetygen.

Närda
Vi har som ni vet haft problem med vår nya matleverantör Närda. Vi har under höstterminen arbetat intensivt för att få matsituationen att fungera men dessvärre är det fortfarande inte tillräckligt bra. På grund av det ser Kunskapsskolan centralt över vilka juridiska åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med problemen. Just nu förs en diskussion med matleverantören om förutsättningarna för fortsatta leveranser för vår skola. Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en matsituation vi är nöjda med. Jag kommer att hålla er informerade.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig via mejl eller telefon.

Med vänlig hälsning,
Camilla Conradzon
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.