Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Hej!

Nu stundar snart en välbehövlig ledighet för såväl elever som för oss medarbetare på Kunskapsskolan Tyresö. Eleverna har jobbat på bra under hösten och vi ser fram emot en lika studiefokuserad vårtermin som sätter igång den 8/1 med halvdagar och utvecklingssamtal. Lunch serveras självklart. Kallelse till utvecklingssamtalet får ni från handledarna. Men som sagt, innan dess är det dags för lite ledighet!

På fredag är det skolavslutning och då kommer eleverna få sina terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven uppvisat till och med denna termin och det sätts utifrån kunskapskraven. På vårens utvecklingssamtal kommer ni diskutera terminsbetygen tillsammans med ert barns handledare.

Ny matleverantör
Som ni vet så har vi haft en hel del problem med vår nya matleverantör Närda. Vi har under höstterminen arbetat intensivt för att få arbetet att fungera men dessvärre har det inte blivit tillräckligt bra. Från och med den 1 januari kommer vi att byta tillbaka till vår gamla matleverantör Kleins Kitchen. Vi har haft en god dialog med Kleins och känner oss trygga med att få en bra kvalitet på maten. Närda kommer att fortsätta leverera mat resterande dagar av höstterminen.

SL information
Denna termin har SL varit och informerat samtliga elever om trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken. Detta har varit mycket uppskattat från både medarbetargruppen och eleverna.

Antagning i jan 2020
Vi har nu genomfört våra informationsmöten och öppet hus som var mycket välbesökta. Vi har 62 syskon som står i kö och samtliga kommer givetvis att komma in till hösten 2020 eftersom vi tillämpar syskonförtur. Totalt har vi 520 elever i kö till årskurs 6 HT 2020.

God Jul och Gott Nytt År
önskar jag och mina medarbetare er alla !

Vänligen,
Camilla Conradzon
rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.