Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 20 mars - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Mars 2020

Hej,

Regeringen beslutade i veckan att alla gymnasier, vuxenutbildningar, högskolor och universitet ska övergå till distansundervisning. Samtidigt signalerade regeringen att ett liknande beslut för grundskolan kan komma. Vi vet naturligtvis inte om eller när ett sådant beslut kan komma, men vi förbereder oss fortfarande för att det kan ske.

Vi har haft en vecka med ovanligt mycket frånvaro, både bland elever och medarbetare. Vi vet i nuläget inte hur nästa vecka kommer att se ut, men vi räknar med att en del har tillfrisknat. Eleverna i årskurs 8 har varit på PRAO i två veckor och förväntas komma tillbaka till skolan på måndag. Folkhälsomyndigheten gick i veckan ut med nya rekommendationer gällande bland annat idrottsundervisningen. Vi kommer att följa rekommendationen vilket innebär att all undervisning i idrott och hälsa kommer att ske utomhus framledes.

Faktum kvarstår att vi kan hamna i en situation där många medarbetare fortsatt är sjuka / har symtom och vi då under en kortare period behöver stänga delar av skolan eller göra om vårt schema med kort varsel. Vi kan till exempel behöva anordna workshop-zoner, förkorta skoldagen för någon årskurs eller ordna med hemuppgifter för eleverna vid något tillfälle. Jag kommer att kontakta berörda föräldrar med mer information om det blir aktuellt. Eftersom vi befinner oss i en exceptionell situation ber jag om er förståelse för att snabba beslut kan komma att fattas med kort varsel. Även om eleverna bara kommer att befinna sig i skolan delar av dagen kommer vi servera skollunch för samtliga.

Vi försöker i möjligaste mån att prioritera PH-samtal för alla elever, i första hand för dem som är på plats på skolan. Även elever i årskurs 9 behöver självklart prioriteras med anledning av kommande slutbetyg.

Vid en eventuell stängning av skolan så tänker vi oss preliminärt att eleverna kommer att ha dagliga BG-samlingar, ett PH-samtal i veckan och eventuellt PH-samtal i grupp vid behov, samt ett undervisningstillfälle i veckan per ämne via Google Meet förutsatt att berörd ämneslärare är på plats. Vidare kommer eleverna att jobba med steg- och kursuppgifter enligt gällande planering. Eleverna kommer att kunna kommunicera med lärare via sin digitala loggbok, mail eller via Google dokument (för tex respons på texter, etc). Vi kommer också att ta närvaro vid de digitala lektionerna. Tydliga instruktioner om schema, Google Meet, uppgifter, stöd och support kommer att komma vid ett eventuellt beslut om distansundervisning. Vårt mål är att ge eleverna en tydlig struktur och genomförbara uppgifter att arbeta med hemma. Vi förstår att det kan vara utmanande ibland med teknik som inte fungerar perfekt, men vi får alla göra det bästa möjliga i den här svåra situationen.

Jag vill återigen påminna er om vikten av att frånvaroanmäla ert/era barn via Skola24 och att barnen ska stanna hemma så länge de inte känner sig fullt friska och påminner återigen om, att de ska vara symtomfria i två dagar innan de får komma tillbaka till skolan.

I skolan upplever vi god studiero och stor förståelse för situationen. Jag tycker att både elever och medarbetare hanterar situationen på ett föredömligt sätt!

Med vänlig hälsning
Camilla Conradzon
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.