Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 25 mars - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Mars 2020

Hej!

Tidigare i veckan gick Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson ut med information om att samtliga planerade nationella prov ställs in. Detta gäller både för grundskolan och gymnasiet. Resultaten på de nationella prov som har genomförts ska fortsatt räknas in i betygssättningen men för de ämnen där proven ännu inte har genomförts får vi använda annat underlag för att sätta betyg. Betyg sätts självklart i alla ämnen oavsett om de nationella proven genomförts eller inte.

För mer information om vilka prov som har ställts in se Skolverkets hemsida.

I de ämnen där de nationella proven ställts in kommer andra prov att genomföras för att vi ska få underlag till betygssättningen.

Betygsprognos
Under vecka 13 och 14 kommer lärarna att gå igenom om eleverna ligger i fas mot sina satta mål på PH samtalet. I de fall ert barn riskerar att inte nå ett godkänt betyg i något av sina ämnen så kommer ni att få ett mail om detta. Ni som har barn i årskurs nio kommer även att meddelas om ert barn riskerar att inte nå sina mål i ett eller flera ämnen, eftersom betygen som delas ut i juni påverkar elevernas möjligheter att komma in på det gymnasium de vill gå på.

Med vänlig hälsning,
Camilla Conradzon
Rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.