Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Hej!

Nu har vi varit igång i några dagar efter sommarsemestern. Skolan blänker fint av nybonade golv och rena fönster och det enda som saknas är alla våra fantastiska elever.

Som ni nog redan räknat ut kommer denna hösttermin bli lika speciell som förra vårterminen. Vi kommer fortsatt att ha utmaningar under denna termin vad gäller att minimera risken för smittspridning av Covid19.

Kunskapsskolan följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och detta betyder att det är fortsatt försiktighet som gäller på skolan. Skolan har ett ansvar att minska risken för smittspridningen av Covid19 och har därför vidtagit flera åtgärder vad gäller till exempel städrutiner, storsamlingar och planerade aktiviteter.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer utifrån hur situationen utvecklas och jag kommer meddela er om hur det påverkar oss på skolan så fort vi får nya besked.

Samtliga handledare kommer vid första skoldagen att gå igenom med eleverna hur vi på skolan fortsatt förhåller oss till Covid19. Men jag vill be er om hjälp med detta, att ni som föräldrar pratar med era barn om vad som gäller för att förhindra spridning av Covid19

Hur vi arbetar för att minimera risken för smittspridning
Vi kommer fortsatt att ha handsprit i matsalen som eleverna ska använda innan de äter, vi har matvakter på plats som säkerställer att eleverna använder handsprit och håller avstånd till varandra i så stor utsträckning som möjligt. Slevar och tänger byts ut fortlöpande av måltidspersonalen.

Eleverna ska inte kramas utan de måste hålla avstånd i så stor utsträckning som det är möjligt. Vi märkte i våras att det var många elever som ignorerade tillsägelser om kramandet, men vi måste hjälpas åt och ta hänsyn till varandra. Därför gör vi nu alla lika!

Idrottsundervisningen kommer att ske utomhus och utan ombyte tillsvidare.

Utvecklingssamtalen kommer att ske via Google-Meet då inga externa besökare tillåts på skolan. Handledarna kommer att bjuda in vårdnadshavare samt elev till utvecklingssamtalen. Eleverna i årskurs 7-9 sitter hemma med sina föräldrar och handledaren är på skolan, självklart leds samtalet på samma sätt som det skulle ha skett under normala förhållanden. Rutinerna för hur inbjudningarna skickas ut kan skilja sig lite mellan arbetslagen / handledarna, jag hoppas att ni har överseende med det. Vi gör på samma sätt med de nya eleverna i årskurs 6 men då stannar eleverna kvar i skolan och sitter tillsammans med sin handledare och vårdnadshavare deltar på distans. Om ni av någon anledning inte kan delta i utvecklingssamtalet på distans ber jag er kontakta ert barns handledare så får vi hitta en annan lösning.

I år kommer också föräldramöten i respektive årskurs att ske på distans. Arbetslagen kommer att komma ut med information i början på september.

Nytt för det här läsåret är att eleverna har olika start- och sluttid. Syftet med detta är att förhindra trängsel vid skåp och bussar i så stor utsträckning som möjligt. Eleverna kommer antingen att börja klockan 08.25 och sluta 14.25 eller börja 09.25 och sluta 15.30, måndagar och fredagar slutar eleverna lite tidigare. Första respektive sista timmen på skoldagen är det personlig handledning samt workshop (när man inte har handledning). Allt kommer att finnas på elevernas schema som man kan se i schemavisaren eller i elevernas digitala loggbok i slutet av vecka 34. Eftersom det är utvecklingssamtal vecka 34 och eleverna endast går halvdag påbörjar vi inte ordinarie schema förrän vecka 35.

Lunch serveras självklart dessa dagar.

Regelförändring
Från och med denna termin är det inte längre tillåtet att elever använder huvan som sitter på hoodies. Vi släppte på den regeln under förra läsåret och upptäckte att det är mycket svårt att upptäcka om någon/några utomstående tagit sig in i huset. Av säkerhetsskäl har vi återigen infört förbud mot huva för att ha full koll på vilka som uppehåller sig i skolhuset. Vi vill gärna att ni även pratar med ert barn om denna regel innan skolstarten.

Jag är mycket tacksam för er hjälp med att minimera risken för smittspridning av Covid19!

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller ert barns handledare.

Nu hoppas jag att ni och era barn njuter av de sista dagarna av sommarlovet!

Med vänlig hälsning,
Camilla Conradzon
Rektor Kunskapsskolan Tyresö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.